Nieuws

Bestuur van De Vergulde Hand nodigt buren uit voor update en borrel

Op 2 november organiseert het BIZ-bestuur van De Vergulde Hand een ‘Burenborrel’. Alle mensen van de bedrijven die op of in de nabijheid van industrieterrein het Scheur/Koggehaven zijn gevestigd, zijn vanaf 15.30 uur welkom voor een informatie- en borreluur. Onder meer de grote projecten die de komende jaren nabij dit industrieterrein worden uitgevoerd, zullen uitgebreid worden besproken.

In de afgelopen periode is de herstructurering van het bedrijventerrein grotendeels afgerond. Dat geldt ook voor de werkzaamheden aan de metrolijn. Maar nu staan inmiddels de volgende grote projecten voor de deur: een nieuwe Marathonweg en een Blankenburg-tracé. Een tweetal deskundige sprekers zullen u bijpraten over:
1. Het project Blankenburgtunnel, toegelicht door Baak bouwcombinatie
2. Platform Lokale Economie en Maatschappij (PLEM), toegelicht door Daco Bokx, de verkeersdeskundige van IKV Ondernemend Vlaardingen
(zie ook deze youtube-video)

Kom langs en meld je aan
Als ondernemers van de Vergulde Hand en de Scheur/Koggehaven staan we vooraan om de economische bedrijvigheid van de Blankenburgtunnel in extra omzet te vertalen. Het BIZ-bestuur hoopt op 2 november zoveel mogelijk buren te begroeten! Wilt u deelnemen, stuur dan zo spoedig mogelijk een bevestiging naar info@bizverguldehand.nl


Locatie : Weatherford Elastomers, George Stephenson13.
Aanvang: 15.30 uur informatie over Blankenburgtunnel en PLEM.
Vanaf 16.00 uur Burenborrel.

Volg IKV op Social Media