Nieuws

Bezuinigingen cultuur verschralen leefbaarheid in Vlaardingen

In de voorjaarsnota zoals deze onlangs door het college is gepresenteerd ligt de nadruk , zoals verwacht, op grote bezuinigingen. Vooral de cultuurhoek krijgt te maken met ingrijpende maatregelen die grote gevolgen zullen hebben voor het wonen en werken in Vlaardingen.

Daarnaast is iedereen uitgenodigd om op 9 juli naar het Stadhuis te komen als de betreffende bezuinigingen besproken gaan worden. Het doel is om de gemeenteraad te verzoeken nog niet met de voorstellen in te stemmen maar de beslissing uit te stellen zodat alternatieven onderzocht kunnen worden. Juist het overwegen van goede alternatieven waarbij duidelijk wordt wat het rendement voor de stad Vlaardingen is met een bijbehorende visie op lange termijn is iets waar de IKV zich hard voor maakt.

De Wannebizz, lid van IKV Ondernemend Vlaardingen kwamen van een koude kermis thuis.
Zij zijn op bezoek geweest bij Sandra Bruinsma van de Stadsgehoorzaal voor een gezellig gesprek, maar dat kreeg een schokkende wending.Volg IKV op Social Media