Nieuws

Binnenstad vlottrekken? Omdenken!

VLAARDINGEN – ,,Vlaardingen is een moeilijke stad voor ondernemers, om consumenten te trekken maar ook omdat de gemeente in bepaalde gevallen ondernemers eerder tegenwerkt dan met hen meewerkt.’’

Het was één van de uitspraken die afgelopen woensdag werd gedaan tijdens een bijeenkomst van D66 inde Kroepoekfabriek met het thema ‘Nieuw Elan voor de Binnenstad’. De belangstelling was niet zo groot, maar het belang ervan wel; er werd op een creatieve manier van gedachten gewisseld hoe de aantrekkingskracht en daarmee het economische belang van de binnenstad te vergroten. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de politiek, winkeliersverenigingen, individuele ondernemers en een aantal sprekers die elk hun ideeën uitten over wat er anders moest.

Wethouder Ruud de Vries was één van die sprekers en hij presenteerde onder meer de inmiddels verouderde visie op de economie van de binnenstad uit 2009. Ron Boers, raadslid van ONS Vlaardingen ging hier direct op in met: ,,een visie waar ik het niet mee oneens kan zijn is een foute visie. Dit zegt men in elke stad, maar een echt goede visie moet prikkelen en discussie uitlokken.’’
Waar alle aanwezigen het wel over eens waren, was de behoefte aan deregulering en het ruimte geven aan de ideeën van de ondernemers zelf. Een greep uit wat naar voren werd gebracht: Vernieuwende concepten en ‘dingen met elkaar verbinden die we niet gewend zijn’. Stoppen met reageren op wat er op ons afkomt. Niet hetzelfde doen als je concurrent maar dan beter, maar het over een andere boeg gooien.

In één van de korte ‘hoorcolleges’ wierp vastgoedexpert Oedsen Boersma de vraag op of je je niet beter kon richten op transformatie dan op het traditioneel proberen op te lossen van leegstand. ,,Het is net even vanuit een totaal andere invalshoek werken’’, aldus Boersma. Als voorbeeld kwam de leegstand in Schiedam naar boven, waar in lege ‘etalages’ een nu ander soort ondernemers zich vestigen: niet ‘meer van hetzelfde’ ,maar mengvormen van branches. Rory Dickhoff, Vlaardings ondernemer en mede-eigenaar van Berlijn aan de Westhavenplaats , pleitte hierop voor meer deregulering en ruimte om te experimenteren. ,,We willen branches kunnen mixen, in een modezaak moet je bijvoorbeeld ook een goede kop koffie of glas champagne kunnen krijgen bij het shoppen.’’ Voor zijn eigen Berlijn had hij ook de nodige ideeën, waarbij hij aangaf dat de handhaving tegenwoordig bij de gemeente ligt. Die kan dan juist experimenten toestaan, besluiten om niet te handhaven in die gevallen en ruimte geven aan de ideeën en creativiteit van ondernemers.

Het college heeft inmiddels op vragen van de raadsfractie van ONS Vlaardingen aangegeven dat er in 2016 verder gewerkt zal worden aan ruimte voor vergelijkbare initiatieven. Het kan ondernemend Vlaardingen niet snel genoeg gaan, was de conclusie van de vruchtbare bijeenkomst in de Kroepoekfabriek

Volg IKV op Social Media