Nieuws

Boekjaar 2011 desastreus voor de gemeente

De jaarstukken over 2011 van de gemeente Vlaardingen laten een tekort zien van 10,3 miljoen euro. Dat komt vooral door verliesgevende grondexploitaties (8,7 miljoen).

Het tekort is 2 miljoen minder dan gedacht door de extra hoge opbrengst van de parkeergarages, die voor rond 8 miljoen zijn overgedaan aan BKS Parking in Scheveningen. De algemene reserve is nu gedaald naar 16,5 miljoen, waar eigenlijk 25 miljoen het minimum is. 

De huidige en te verwachten toekomstige financiële positie noopt het college tot een structurele bezuiniging van 17 miljoen. De jaarstukken worden op 14 juni as. in de gemeenteraad besproken..

Volg IKV op Social Media