Nieuws

Broodje Politiek in de Kroepoekfabriek

Op maandag 21 maart vond in de Kroepoekfabriek het jaarlijkse ‘Broodje Politiek’ plaats, een ontmoeting tussen ondernemers en politiek. Het thema was dit keer Vlaardingen ‘under construction’. Daarbij belichtte de gemeente de mobiliteit in onze stad en de plannen voor de komende jaren; er staan grote infrastructurele werken op de rol die de doorstroming in en rond Vlaardingen moeten waarborgen.

Hoofd Openbare Werken Frank Zijlmans gaf een toelichting, na een introductie van IKV voorzitter Chris Oerlemans, op de op stapel staande infrastructurele werken: de Blankenburgtunnel en A20 (2017 – 2022), rotonde Koggehaven (2015 – 2018), reconstructie Vijfsluizen (2016 – 2017), Hoekse Lijn met een tunnel onder het spoor ter hoogte van de Marathonweg (2017 – 2018).

Een collega van Zijlmans vertelde vervolgens een en ander over een aantal communicatieplatforms. Inwoners en ondernemers zullen hierop voortdurend geïnformeerd worden over komende projecten, maar ook over de reguliere wegwerkzaamheden. Betreffend platform gaat onderdeel uitmaken van de website van de gemeente Vlaardingen, en wordt nog verder ontwikkeld.

Laatste spreker was Boyd Bartels van ‘De Verkeersonderneming’. Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar houden van de regio. Dit wordt gerealiseerd door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Boyd Bartels sprak over de functie die deze organisatie vervult bij onder meer de verbetering van het verkeersplein Vijfsluizen en andere verbetermogelijkheden die deze organisatie ziet voor de mobiliteit van de ondernemers en werknemers in Vlaardingen en omstreken.

Hoewel er veel belangstelling was voor de avond, werden aan de sprekers slechts enkele vragen gesteld. De dialoog tussen politiek en ondernemers was er mogelijk wel, maar dan vooral tijdens het informele gedeelte: bij de broodjes vooraf en de borrel achteraf.

Volg IKV op Social Media