Nieuws

Broodje Politiek: met de handrem er op

Ondanks dat een nieuw college nog niet bekend is, werd Broodje Politiek een leuke avond. De wethouders konden niet worden gevraagd naar hun plannen en ambities, maar Ruud de Vries, demissionair én beoogd toekomstig wethouder van Economische zaken, was er wel. Hij moest in veel gevallen terughoudend reageren.

Het hoofdonderwerp van de avond was het aanbesteden van diensten en werken door de gemeente Vlaardingen. Lokale ondernemers willen graag een groter deel van de koek. De gemeente streeft naar 30% te gunnen aan bedrijven in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam (waarmee Vlaardingen een samenwerkingsverband heeft gesloten). Gaby Hoof, senior adviseur van TenderCoach, ontleedde het aanbestedingsbeleid van de gemeente en constateerde dat Vlaardingen niet tot de grenzen van de wettelijke mogelijkheden gaat. “Op papier is het beleid ‘lokaal-vriendelijk’”, vatte Hoof samen, “maar er is meer mogelijk.” Zij doelde met name op regels voor Meervoudig Onderhandse Aanbestedingen die voor werken tot € 100.000 en voor diensten tot € 35.000 worden toegepast. De wet geeft meer ruimte: tot 150.000 en 50.000. Ruud de Vries gaf aan dat Vlaardingen zich heeft gevoegd naar het gemiddelde in Nederland en daarmee tevreden te zijn. De aanwezigen spoorden hem aan om de mogelijkheden te benutten.

Een ander punt in dit kader is het aanleggen en benutten van een groslijst. Dit is een overzicht van bedrijven (uit de regio) die een bepaald werk kunnen uitvoeren of dienst kunnen leveren. “Zorg dat de lijst maximaal zoveel bedrijven bevat, dan iedereen twee keer per jaar aan bod komt”, adviseerde Hoof. Deze optie kreeg van De Vries wel bijval. Hij refereerde aan het platform Vlaardingen Business Area, dat hierbij een hulpmiddel kan zijn.

Echt scherp werd de discussie niet. Veel wederzijds begrip en toezeggingen. Peter Hoogerwerf legde de vinger op de zere plek: ambtenaren van de afdeling inkoop hebben onvoldoende contact met de ambtenaren die de aanbestedingen organiseren. “Beide partijen zijn ook niet hier”, voegde hij er aan toe.

Er werd ook uitgebreid ingegaan op de eisen met betrekking tot Social Return of Investment. Daarover bestaan nog veel misverstanden. Wat mag wel en wat mag je niet eisen als aanbesteder? Wat ís SRI? Duidelijk werd dat er meer vormen van SRI bestaan dan alleen werklozen een (tijdelijke) baan bieden.

Tenslotte zei één van de toehoorders: Begin gewoon. Laten we stoppen met gekissebis!

Volg IKV op Social Media