Nieuws

Burgemeester en IKV werken aan meer samenwerking met Schiedam en Maassluis

VLAARDINGEN – Er is geen noodzaak om een gemeentelijke herindeling, waarbij Maassluis, Schiedam en Vlaardingen één gemeente worden, te onderzoeken. Integendeel, dit is onnodig en zelfs ‘contraproductief’ om te agenderen.

Burgemeester Bert Blase laat er met deze boodschap in een memo afgelopen week aan de gemeenteraad geen twijfel over bestaan: de ontwikkeling van de samenwerking met buurgemeenten is belangrijk maar wel als een ‘samenwerking vanuit zelfstandigheid’. Wie al dacht dat Blase een fusie ging onderzoeken kan dit idee nu dus wel definitief van zich af zetten.

In het uitgebreide memo gaat burgemeester Blase wel uitgebreid in op hoe er dan wel samengewerkt kan en moet worden met Maassluis en Schiedam en onder welke voorwaarden. Blase doet hierbij verschillende uitspraken die hij als suggesties bestempeld. Zo geeft hij aan dat bij elke samenwerking met Maassluis en Schiedam er bekeken moet worden welke noodzaak er is en welk nut of belang hiermee wordt gediend. Daarbij komt volgens de burgemeester dat ook de schaal waarop er kan of moet worden samengewerkt belangrijk is. Vlaardingen werkt al op veel gebieden samen met de buurgemeenten. Zo zijn onlangs nog de sociale werkvoorzieningen en sociale diensten van de drie gemeenten samengevoegd onder één bedrijf: Stroomopwaarts.

Burgemeester Blase schrijft ook dat het belang van de intergemeentelijke samenwerking gelegen is in het belang van de stad: ten behoeve van inwoners en bedrijven. De IKV Ondernemend Vlaardingen onderschrijft dit uitgangspunt en bundelt zelf inmiddels ook al krachten binnen en buiten Vlaardingen. Op 18 juni heeft de IKV met een groot aantal andere betrokken partijen een overeenkomst gesloten om samen de binnenstad aan te gaan pakken. De komende tijd worden in diverse werkgroepen allerlei voorstellen en ideeën uitgewerkt om dit doel te laten slagen. Daarnaast is dit jaar voor het eerst nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere ondernemersverenigingen in Schiedam en Maassluis waarmee samen een over de drie steden gehouden open bedrijvendag is georganiseerd: Waterweg Werkt ! Met het oog op de toekomst tenslotte wordt ook al samengewerkt met ondernemers in Schiedam ten behoeve van een succesvolle reconstructie van de verkeerssituatie en doorstroming bij Vijfsluizen.

Volg IKV op Social Media