Nieuws

Certificaten voor sociale ondernemers

Organisaties die voor minimaal een halfjaar aaneengesloten één of meer werkzoekende Vlaardingers met een WWB-uitkering of mensen met een SW-indicatie in dienst nemen, verdienen een pluim vindt de gemeente Vlaardingen. Daarom reikt Cees Oosterom, wethouder Sociale Zaken en Werk, voortaan certificaten uit aan organisaties in Vlaardingen die kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vlaardingen telt diverse bedrijven en instellingen die zich onderscheiden door hun inzet op het gebied van sociaal maatschappelijk ondernemen. Wethouder Oosterom: “Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven -door ze bijvoorbeeld een opleiding, baan, stage of leer-werkervaringsplaats te bieden- geven het goede voorbeeld. En goed voorbeeld doet goed volgen. Als blijk van waardering en erkenning ga ik daarom certificaten uitreiken.”

Voor de certificaten komen organisaties in aanmerking die één of meer Vlaardingers met een WWB-uitkering of SW-indicatie in dienst nemen voor minimaal een halfjaar aaneengesloten. De certificaten zijn expliciet bedoeld voor ondernemers die op vrijwillige basis mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden. Bedrijven die alleen voldoen aan de verplichting om bij opdrachten van de gemeente minimaal 5% van de aanneemsom te besteden aan het aan de slag helpen van werkzoekenden (de zogenaamde 5%-regeling voor social return) ontvangen geen certificaat.

De uitreiking van de certificaten vervangt de Award Sociaal Maatschappelijk Ondernemen, de wisseltrofee die de wethouder Sociale Zaken en Werk sinds 2006 uitreikte aan een sociaal maatschappelijk betrokken ondernemer in Vlaardingen.

Volg IKV op Social Media