Nieuws

Christel Kerklaan kandidaat-bestuurslid IKV

Met groot genoegen berichten wij u dat wij Christel Kerklaan bereid hebben gevonden om als ‘kandidaat-bestuurslid communicatie’ het IKV-bestuur per direct te komen versterken. Christel is met haar bedrijf Bliksem Communicatie al enige jaren lid van de IKV en nam als actief lid zitting in zowel de activiteiten-, als de communicatiecommissie.

Op verzoek van bestuurslid Richard Steffers, die deze portefeuille ad interim waarnam, werkt zij al enige tijd aan een nieuw communicatieplan voor de IKV. Dit plan wordt gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van 8 december a.s., waar tevens haar kandidatuur formeel wordt voorgelegd aan de leden.

Wij zien er naar uit om samen met Christel verder te bouwen aan onze mooie ondernemersvereniging!

Namens het bestuur van IKV Ondernemend Vlaardingen,

Met vriendelijke groet,
Chris Oerlemans
Voorzitter

Volg IKV op Social Media