Nieuws

Gemeente en IKV starten pilot voor meer werkplekken

De Gemeente Vlaardingen en IKV Ondernemend Vlaardingen starten deze zomer een pilot om meer mensen aan een arbeidsplek te helpen voor één tot drie maanden. 

Het betref met name WWB’ers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die tegen een gereduceerd tarief worden geplaatst. Op deze manier kunnen zijn werkervaring opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De pilot is één van de acties uit het Aanvalsplan SZW 2012, waarmee Vlaardingen het aantal uitkeringsgerechtigden in de stad wil verlagen. Andere zijn o.a. het verscherpen van de scholingsplicht tot 27 jaar, het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand, het buddy-project, wijkgerichte interventies en extra controle op fraudes.

Volg IKV op Social Media