Nieuws

Gemeente geeft weer grond uit in erfpacht

Door de stagnerende economie komen gemeenten moeilijk van hun grond af. Ook Vlaardingen heeft nog het een en ander in de aanbieding. Vaak is de financiering van een project het grootste struikelblok. Door grond in erfpacht te verkrijgen wordt een deel van dat probleem opgelost. Het college heeft besloten om grond voor zowel woningen als voor bedrijfspanden voor een periode van vijf jaar in erfpacht uit te geven.

De erfpachtscanon blijft vijf jaar vast en de afnemer kan na die periode de grond alsnog kopen tegen de vastgestelde prijs. Wil hij dat niet, dan vervallen de speciale afspraken en zijn de gebruikelijke erfpachtsvoorwaarden van toepassing, dat wil zeggen een marktconforme aanslag en jaarlijks de indexering. De gemeente lijdt met deze constructie geen verliezen en krijgt een dekking voor de (rente)lasten.

Het college heeft ook besloten om de grondprijs voor dit jaar te bevriezen. De minimale grondprijs bedraagt € 192,00 per m2.

Volg IKV op Social Media