Nieuws

Gemeenteraad Vlaardingen stemt in met wekelijkse koopzondag

De Vlaardingse gemeenteraad heeft donderdag 27 november ingestemd met de nieuwe Verordening winkeltijden Vlaardingen 2014. De verordening geeft de Vlaardingse winkeliers vanaf heden de mogelijkheid elke zondag open te gaan tussen 12.00 en 18.00 uur. Deze openstelling geldt ook voor feestdagen.

 

Uiteraard staat het de individuele winkelier vrij om te kiezen of hij gebruik maakt van de mogelijkheid om open te gaan. 

De nieuwe verordening is gemaakt op advies van het Detailhandelsplatform Vlaardingen (DPV) en IKV Ondernemend Vlaardingen. Het DPV vertegenwoordigt alle winkeliersverenigingen die in Vlaardingen actief zijn. Op verzoek van de gemeenteraad hebben zij afgelopen maanden onder Vlaardingse winkeliers onderzocht wat de wensen rond de zon –en feestdagenopeningen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de winkeliers in Vlaardingen zelf wil bepalen of ze op zondag open gaan. De meerderheid van de winkeliers wil over geheel Vlaardingen vrijgave, waarbij zij een heldere communicatie over de koopzondagen richting de consument belangrijk vinden. Het is voor individuele winkeliers zaak hierover met hun winkeliersvereniging af te stemmen en de consumenten goed te informeren.

De gemeenteraad heeft het DPV gevraagd het onderzoek zorgvuldig uit te voeren en goed te onderbouwen. Het DPV is van mening dat de circa 369 (bij de Kamer van Koophandel geregistreerde) winkeliers in Vlaardingen voor ruim 95% zijn bereikt met de vraag naar hun mening over de zondagopenstelling. Alle winkeliersverenigingen zijn om hun mening gevraagd. Daarnaast zijn alle individuele winkeliers benaderd via een persoonlijke brief, persberichten in diverse kranten en online media, de website www.detailhandelsplatformvlaardingen.nl, een vergadering van het Detailhandelsplatform, Facebook en een inspraakavond. 

De nieuwe Verordening Winkeltijden past in de visie van het college van burgemeester en wethouders uit het coalitieakkoord om meer initiatieven en bevoegdheden bij ondernemers te laten.

Volg IKV op Social Media