Nieuws

Gezamenlijke actie tegen overlast kamperende truckers

Elf gemeenten, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om overlast in de regio van kamperende truckers tegen te gaan. Deze samenwerkingspartners worden daarbij geadviseerd door Transport & Logistiek Nederland. Wethouder Ruud van Harten presenteerde gisteren met Ard Kamsteeg van Rijkswaterstaat (RWS) en Jan Ritters van het Havenbedrijf Rotterdam een pakket aan maatregelen tijdens een speciale persbijeenkomst.

Momenteel is er veel overlast door ‘wildparkerende’ truckers. Op parkeerplaatsen langs de A20 van Rijkswaterstaat (bedoeld voor een korte stop) zorgen truckers voor onveilige situaties omdat er ook buiten de vakken, tot aan de opritten van de snelweg toe, geparkeerd wordt. Daarbij is er vaak sprake van veel rotzooi op dergelijke plekken (geen afvalbakken), levert illegaal parkeren ook onveilige situaties voor de truckers zelf op (diefstal en berovingen) en zijn er geen sanitaire voorzieningen, waarbij de behoefte op straat gedaan wordt. Truckers worden door lokale regelgeving, die niet altijd even duidelijk is, dikwijls opgejaagd en dat levert voor een aangrenzende gemeente weer overlast op: het zogeheten ‘waterbedeffect’.

,,We gaan meer investeren in regulering maar tegelijkertijd ook in handhaving’’, aldus Ruud van Harten. ,,Er worden meer rustplekken met faciliteiten voor truckers gecreëerd door het Havenbedrijf Rotterdam, onder meer op de Tweede Maasvlakte en aan de Waalhaven. We starten gezamenlijk een pilotproject op 1 juni en tot die tijd worden de truckers aangesproken, geïnformeerd via een folder met tekst in zes talen, maar er zal tot die tijd ook gedoogd worden. Daarna is het echter over. Belangrijk daarbij is dat de regelgeving in de elf gemeentes gelijk wordt getrokken’’.

Vanuit Rotterdam zullen medewerkers van de Lichtblauwe Brigade ook elders in de regio ingezet gaan worden om de andere gemeentes te ondersteunen. Die gemeentes zullen onderling informatie uitwisselen over beschikbare staanplaatsen waarheen truckers verwezen worden. Alle informatie wordt dan verzameld in het kader van ‘Meten is Weten’; zo kan bijvoorbeeld gekeken worden waar meer behoefte is aan rustplaatsen voor truckers en waar capaciteit beschikbaar is. In Vlaardingen zal het terrein achter het tankstation aan de Marathonweg, waar regelmatig onveilige situaties voorkomen, meer aandacht krijgen van de politie.

Het uiteindelijk doel van de intergemeentelijke samenwerking is om op elke rustplaats voor truckers te zorgen voor een schone, veilige omgeving waar voldoende faciliteiten zijn en de overlast daarmee terug te dringen.

Volg IKV op Social Media