Handhaving op Groot Vettenoord

Beperking “openbare” bedrijfsvoorraad autobedrijven

Beperking “openbare” bedrijfsvoorraad autobedrijven

De brief van de gemeente vindt u hier onderstaand.


Geachte ondernemer,

Met het overhandigen van deze brief maken wij een start met uitbreiding van de handhaving op Groot Vettenoord.Dat houdt in dat wij de (verkeers-)regels, die gelden op het terrein, vaker en intensiever gaan controleren op naleving. Dit in samenwerking met de Politie Rotterdam Rijnmond.

Wat mag wel? 

  • Er mogen volgens de APV maximaal 10 auto’s uit de bedrijfsvoorraad op reguliere parkeerplaatsen op de openbare weg staan, mits de kentekens leesbaar zijn en wegenbelasting betaald is. 

    Let op! Dit schept geen enkele verplichting voor de gemeente om er voor te zorgen, dat die plekken ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.
  • Er mag alleen in de parkeervakken of evenwijdig aan het trottoir worden geparkeerd.

Wat mag niet?

  • Er mag niet op het trottoir worden geparkeerd.
  • Er mag niet in bochten worden geparkeerd.
  • Er mogen geen auto’s uit de handelsvoorraad buiten staan zonder geldig kenteken of waarvan het kenteken niet goed zichtbaar is.
  • Een locatie die direct toegankelijk aan openbaar gebied ligt, telt mee in het toegestane totaal van 10.  

Binnenkort wordt in het kader van deze actie daadwerkelijk bekeurd. 

Hoogachtend 

 

Gemeente Vlaardingen

Dit nieuwsbericht delen:

Wellicht ook interessant

Maak kennis met het IKV bestuur

Lees meer