Nieuws

Hoe bereikbaar is Vlaardingen volgens uw medewerkers?

Geacht IKV-lid, beste ondernemer,

‘In ondernemersenquêtes geven bedrijven steeds vaker te kennen dat personeelstekorten ten koste gaan van de omzetten.’ FD 14-05-2019

'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein' Stadszaken 12-04-2019

‘Voor bedrijven zijn goede verbindingen en een optimale bereikbaarheid van groot belang.’ Stedelijke Planning, 06-03-2019

Eén van de speerpunten van de IKV is de bereikbaarheid van bedrijventerreinen versterken. Enerzijds belangrijk voor ondernemers om zich in Vlaardingen te vestigen, en anderzijds zeer zeker voor het vinden van geschikt en gemotiveerd personeel.

Concurrentiekracht
Met andere woorden: de bereikbaarheid van onze werklocaties is een van de belangrijkste factoren voor de Vlaardingse concurrentiekracht. Als vertegenwoordiger van het georganiseerde Vlaardingse bedrijfsleven werkt de IKV daar dan ook aan mee.

Behoefte meten
Om te kunnen bepalen hoe we daar optimaal aan kunnen bijdragen, vragen wij u om uw medewerkers bijgaande enquête te laten invullen. Want wanneer we weten waar zij behoefte aan hebben en waartoe zij bereid zijn, dan kunnen wij, IKV, daar het beste op reageren.

Het invullen duurt slechts 5 minuten, maar de opbrengst zal zeer bruikbaar zijn!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Caspar van Leeuwen
Bestuurslid IKV-mobiliteit

U vindt de enquete via deze link: https://www.survio.com/survey/d/A7X7A2V9T0A5C1J7M

Volg IKV op Social Media