Nieuws

IKV blijft actief meesturen op mobiliteitsvraagstukken

IKV Ondernemend Vlaardingen schuift, ondanks de impasse met het College van B&W, toch aan bij het Platform Mobiliteit. Dit acht het bestuur noodzakelijk omdat zij verontrustende signalen krijgt over de loop van diverse agendapunten. Op 26 september was er een overleg waaraan de IKV participeerde. Tijdens dit overleg tussen bewoners, IKV en gemeente zijn verschillende onderwerpen besproken.

Een belangrijk gespreksonderwerp is de aanpassing van knooppunt Vijfsluizen, die eind 2016 beginnen en geheel 2017 zullen plaatsvinden. Onderdeel van het gesprek is een overleg met de geselecteerde aannemer over de mogelijke (reductie van) overlast en afstemming met bewoners en bedrijven.

Ombouw Hoekse lijn
Een ander voornaam onderwerp is de ombouw van de Hoekse Lijn (werkzaamheden van maart tot oktober 2017) en de inpassing van het spoorviaduct op de kop van de Marathonweg (april 2017). Ook in dit project vindt er overleg en afstemming plaats met de geselecteerde aannemer. Het doel is om de activiteiten en de planning ook met leden van de IKV af te stemmen en om in gesprek te gaan over de scenario’s van de RET in 2017. Verder is er gesproken over de aanleg van geluidsluw asfalt in plaats van een 30 km-zone, langs de nieuwbouwwijk achter Vlaardingen Centraal Station / Deltaweg.

Inventarisatie verkeersbewegingen
Een belangrijke actie is een inventarisatie en verdieping van de verkeersbewegingen op de belangrijkste verkeersaders tussen snelweg (A4/A20) en de bedrijfsterreinen. Wij willen onder meer weten welke verkeersbewegingen nu al bekend zijn. Is bijvoorbeeld bekend hoeveel personenauto's en vrachtwagens er rijden. En op welke maatregelen kunnen de bedrijven (IKV-leden) anticiperen in het overgangsjaar 2017, met in acht neming van alle beperkingen door de geplande werkzaamheden. Ook de verdere voorbereidingen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel kwamen in dit overleg aan de orde.

Consequenties communiceren
De consequenties van deze verkeersaanpassingen zijn zodanig groot dat de gemeente Vlaardingen zo snel mogelijk, samen met haar partners, de concrete plannen op een uniforme wijze moet communiceren. Uiteraard wil het bedrijfsleven zo goed mogelijk anticiperen op de beperkingen, als het gaat om de bereikbaarheid in 2017. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om voor het volgende overleg binnen het Platform Mobiliteit, op 12 december, iedereen volledig te kunnen informeren. Dat is belangrijk om te voorkomen dat we, door alle infrastructurele werkzaamheden in Vlaardingen, met z'n allen vast komen te staan. Dat zou voor ondernemend Vlaardingen desastreus zijn.

Volg IKV op Social Media