Nieuws

IKV draagt steentje bij aan Actieplan Economie

Dinsdag bood Leen van Bree namens het bestuur van onze vereniging het rapport Economische Verkenningen aan aan wethouder van o.a. economische zaken Ruud de Vries. In dit stuk staan aanbevelingen voor het college van B&W die van nut kunnen zijn bij het samenstellen van de nota Actieplan Economie voor de gemeente Vlaardingen.

Toekomstvisie

Enige jaren geleden is door de gemeente een Actieplan Wonen opgesteld. Hierin zijn de plannen opgenomen om de woon- en leefsituatie in de stad te verbeteren. Daarbij is ver vooruit gekeken, tot in de jaren dertig. De uitvoering van het plan loopt voorspoedig en de resultaten zijn bijzonder positief. Toen Ruud de Vries, namens D66 wethouder werd, besloot hij analoog aan het Actieplan Wonen, een Actieplan Economie te lanceren. Hij nodigde alle Vlaardingse ondernemers en betrokken groeperingen uit om hun bijdrage te leveren. De IKV Ondernemende Vlaardingen heeft een aantal ideeën en voorstellen gebundeld in de rapport Economische Verkenningen. 

Economische verkenning

Het rapport bevat vier hoofdstukken: Ondernemersklimaat, Mobiliteit, Overleg en Uitvoering. IKV bepleit met name een visie voor de lange termijn te ontwikkelen. “Alleen dan kan deze succesvol zijn.” 

IKV Ondernemend Vlaardingen heeft een aantal speerpunten benoemd:

  • Vestigingsbeleid – zowel voor bestaande als nieuwe bedrijven en voor grote en kleine bedrijven
  • Mobiliteit / infrastructuur – bereikbaarheid bedrijventerreinen over de weg en per openbaar vervoer
  • Arbeidsmarkt / opleidingen – vraag en aanbod afstemmen

MKB

IKV Ondernemend Vlaardingen bepleit ook het instellen van een Platform Detailhandel. Daarmee kiest de vereniging ervoor om met name de producerende, dienstverlenende en groothandelsbedrijven te willen vertegenwoordigen.

Conclusie

Er is de laatste jaren al veel bereikt, mede door de samenwerking tussen gemeente enerzijds en marktpartijen zoals UWV, TBV, De Kamer van Koophandel, IKV Ondernemend Vlaardingen  en haar dochterverenigingen en anderen anderzijds. Maar er wacht nog meer dan voldoende werk om op het punt van economische slagkracht winst te boeken. De IKV hoopt met deze verkenning daaraan een steentje te hebben bijgedragen.

U kunt het hele rapport inzien via deze LINK

Volg IKV op Social Media