Nieuws

IKV inspiratiedag gecanceld

Uit de rondvraag ter voorbereiding op de IKV inspiratie dag is gebleken dat het merendeel van geïnteresseerde deelnemers op zoek is naar maatwerk t.a.v. de vragen en interesses die zij hebben m.b.t. duurzaamheid. Daarom hebben de initiatiefnemers, ICDuBO en Synorga besloten de aangemelde bedrijven individueel te benaderen voor informatieverstrekking en afspraken.

 

In het verlengde hiervan blijkt dat er veel aanknopingspunten zijn voor de commissie IKV Duurzaam om voor de verduurzaming van bedrijfsterreinen, bedrijfsprocessen en coöperatief ondernemerschap samenwerking te zoeken met partners in alle drie de waterweg gemeenten Maassluis, Schiedam én Vlaardingen. Om deze reden is besloten de geplande inspiratie dag te cancelen en de activiteiten op te schalen naar regionaal niveau.


Volg IKV op Social Media