Nieuws

IKV Ondernemend Vlaardingen denkt graag mee met toekomstig gemeentebestuur

Tijdens het politiek debat, dat IKV op 10 februari organiseerde, bleek dat vrijwel alle politieke partijen de denkbeelden van onze vereniging in grote lijnen ondersteunen.Ook in het onlangs verschenen IKV Magazine, dat politiek als thema heeft, verwoorden de partijen het belang dat zij hechten aan een goede samenwerking met IKV Ondernemend Vlaardingen.

Nu de stemmen geteld zijn en de verhoudingen duidelijk, wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie die onze stad de komende vier jaar door een moeilijke periode moet loodsen.
 
Het bestuur heeft de betrokkenen een brief gestuurd waarin zij haar steun en adviezen aanbiedt. “De IKV is graag uw constructieve strategische partner, zodat het lokale bestuur en de lokale bedrijven gebroederlijk kunnen bouwen aan een sterker Vlaardingen”,  schrijft zij.
 
De gehele brief leest u hieronder.

 Gemeente Vlaardingen
T.a.v. informateur, raadsleden, fracties,
Burgemeester en gemeentesecretaris
Vlaardingen, 21 maart 2014

Betreft: coalitievorming

Geachte informateur, raadsleden, fracties, burgemeester en gemeentesecretaris,
Na de gemeenteraadsverkiezingen is er ruimte voor een nieuwe gemeenteraad en bestuur, met bijbehorende doelstellingen en coalitieakkoord. Als IKV hebben wij onze wensen bij alle partijen bekend gemaakt via onze tien IKV-stellingen. Tijdens het politieke debat op 10 februari jl. bleek een breed draagvlak voor onze standpunten. Wij vertrouwen er dan ook op dat IKV Ondernemend Vlaardingen samen met het nieuwe college over vier jaar kan zeggen dat we samen, in het belang van de inwoners en de ondernemers van Vlaardingen, deze tien (doel)stellingen hebben gerealiseerd en meer!

Vrijgave Koopzondagen
Zo hebben de koopzondagen gedurende de verkiezingen ruim aandacht gekregen. De leden van IKV Ondernemend Vlaardingen en het Detailhandelsplatform Vlaardingen zien graag dat de koopzondagen in zijn geheel worden vrijgegeven. Per winkelgebied kan dan in goed gezamenlijk overleg besloten worden wanneer en hoeveel koopzondagen er moeten zijn.

Aanbesteding & Social Return
Vlaardingen blijkt financieel zeer kwetsbaar, ondanks de geruststellende woorden van diverse politici dat de begroting op orde is, is dit voor IKV een belangrijk onderwerp. Graag denken wij met de Gemeente Vlaardingen mee over oplossingen. Tenslotte levert iedere door het bedrijfsleven gecreëerde baan en de groei van het Vlaardingse bedrijfsleven lastenverlichting op voor de Gemeente Vlaardingen. Juist in het licht hiervan moedigen wij het nieuwe college aan om het initiatief dat de IKV samen met de Gemeente Vlaardingen gestart is om het inkoopbeleid verder te verbeteren in samenhang met social return on investment.

Samenwerking Waterweggemeenten
IKV Ondernemend Vlaardingen heeft zich voorgenomen de samenwerking te zoeken met ondernemersverenigingen in Schiedam en Maassluis. Wij moedigen het nieuwe college aan zowel op bestuurlijk als op organisatorisch niveau verregaande samenwerking te zoeken met uw collega’s in deze twee buurgemeenten. Dit versterkt de positie van de waterweggemeenten in de metropoolregio en daarmee ook de positie van het lokale bedrijfsleven en de werkgelegenheid.

Campusvorming
In de afgelopen maanden zijn twee concrete kansen ontstaan rondom campusvorming in Vlaardingen. Onderzoek-, kennis- en onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven werken daarin samen. Dit biedt unieke kansen voor extra werkgelegenheid, opleidings- en stageplaatsen,
het aantrekken van hoger opgeleide werknemers, kansen voor revitalisering van de binnenstad en extra omzet voor de Vlaardingse winkeliers; de vruchten van het vaak gezochte samenspel tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Wij vragen het nieuwe college met klem deze kansen ruim baan te geven, waar nodig oudere plannen te herzien en deze fragiele ontwikkelingen op tactvolle wijze tot wasdom te laten komen.

Economische Strategie voor de Lange Termijn
Tot slot roepen wij op tot en worden wij graag betrokken bij de formulering van langetermijnscenario’s voor de Vlaardingse economie. De IKV is graag uw constructieve strategische partner, zodat het lokale bestuur en de lokale bedrijven gebroederlijk kunnen bouwen aan een sterker Vlaardingen. Ten aanzien van de komende bestuursperiode stellen wij het dan ook zeer op prijs als wij u ten aanzien van de economische paragraaf in het nieuwe coalitieakkoord mogen voorzien van aanvullingen en adviezen.
Wij wensen u veel wijsheid en een voorspoedige formatie toe!

Met vriendelijke groeten,
Chris Oerlemans
Voorzitter IKV Ondernemend Vlaardingen

 

Volg IKV op Social Media