Nieuws

IKV sectorafdeling Kleinbedrijf en ZP van start!

Met ingang van oktober 2014 zal binnen IKV Ondernemend Vlaardingen de sectorafdeling “Kleinbedrijf en ZP” actief van start gaan. Enkele ondernemers uit het Vlaardingse bedrijfsleven hebben in mei, op verzoek van het IKV bestuur, een startdocument en actieplan opgesteld waarin wordt uitgelegd waartoe het platform zal dienen en

welke ambities het zal hebben binnen Vlaardingen én de regio. Dit document is overgedragen aan het IKV bestuur.

De sectorafdeling wil een stem en gezicht geven aan de doelgroep Kleinbedrijf en Zelfstandig Professionals. In Vlaardingen zijn in deze categorie bedrijven meer dan 3000 ondernemers actief. De sectorafdeling wil voor deze groep ondernemers als platform fungeren en de belangen van deze ondernemers behartigen. Ook willen zij door het organiseren van diverse activiteiten specifiek voor deze doelgroep een waardevolle invulling geven aan het lidmaatschap van IKV Ondernemend Vlaardingen.

Het bestuur van de sectorafdeling Kleinbedrijf en ZP wordt gevormd door:
Lieke Dankers (aanspreekpunt richting IKV), René Hersbach, Kees Kuijlman en Petra Hickendorff.

Het bestuur wil graag in gesprek met deze groep ondernemers om te horen wat hen bezighoudt en heeft een tweetal ledenconsultaties gepland op dinsdagavond 22 juli en dinsdagavond 2 september om 19:30, locatie Kloet Onderhoud, Haringbuisweg 25 te Vlaardingen. Tijdens deze consultaties zijn zowel IKV-leden en niet-IKV-leden welkom om mee te denken over de invulling van de activiteiten die voorzien in de behoefte van de doelgroep.

Volg IKV op Social Media