Nieuws

IKV teleurgesteld over vertraging bij oplevering Hoekse Lijn

IKV Ondernemend Vlaardingen heeft namens haar leden en alle andere ondernemers in een brief aan de gemeente Vlaardingen gemeld dat zij zwaar teleurgesteld is door de nieuwe vertraging die is ontstaan bij de oplevering van de Hoekse Lijn. Deze week werd bekend dat in het slechtste geval de nieuwe metrolijn pas in het laatste kwartaal van 2018 in gebruik wordt genomen. Tot die tijd moeten reizigers gebruik maken van vervangend busvervoer waardoor ondernemers, hun personeel en andere stakeholders schade ondervinden.

De Hoekse Lijn wordt al sinds het voorjaar 2017 omgebouwd van spoorlijn naar metrolijn. Het project moest in eerste instantie in september 2017 worden opgeleverd. De oplevering werd eerst met vijf maanden uitgesteld tot eind februari 2018. Nu blijken er opeens nieuwe problemen met onder meer de software voor de spoorwegbeveiliging. Ook blijken op sommige plekken onverwacht kabels te liggen. Deze en ander problemen leiden tot nieuw uitstel dat in het slechtste geval tot in het laatste kwartaal 2018 zal duren, zo schrijft de Rotterdamse wethouder aan zijn gemeenteraad.

Niet goed voor aantrekkingskracht
Voor de vele ondernemers in Vlaardingen en de andere Waterweggemeenten is openbaar vervoer essentieel om hun werknemers en bezoekers vlot op en van hun werk te krijgen. Ook de economische aantrekkingskracht van Vlaardingen heeft te leiden onder de mindere bereikbaarheid via het openbaar vervoer.

Drie acties via dringend verzoek
Om die reden komt de IKV met een dringend verzoek aan de gemeente Vlaardingen. Het dringende verzoek bevat een drietal acties:
1. Alles in het werk stellen om het vervangend vervoer in 2018 uit te breiden, te verbeteren en optimaliseren, zodat ondernemers en bewoners betere mogelijkheden krijgen om deze vertraging van meer dan een jaar het hoofd te bieden. En dan gaat het om meer, beter afgestemd en slimmer alternatief vervoer. De kansen hiervoor zijn zeker nog mogelijk.
2. Bij het projectbureau Hoekse Lijn en de gemeente Rotterdam alle informatie boven tafel krijgen waardoor duidelijk wordt op welke wijze de opdracht voor de ombouw is georganiseerd (voorbereiding, opdragen, projectmanagement, enzovoorts). Ook moet exact duidelijk worden waarom deze vertraging is ontstaan.
3. Aan geven op welke wijze de reizigers worden gecompenseerd voor de forse vertraging. De vele extra reistijd kosten zowel ondernemers als reizigers tijd en geld.

Geen openheid van zaken
In de media melden de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen dat zij meer dan teleurgesteld zijn in de gemeente Rotterdam over de vertraging. Volgens de gemeenten is er geen openheid van zaken gegeven en is foute informatie verspreid. Er was de gemeenten toegezegd dat het nieuwe lightrailproject af zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. Er zijn de afgelopen maanden meerdere overlegmomenten geweest met de gemeente Rotterdam. Daar is de nieuwe vertraging nooit ter sprake gebracht. De drie gemeenten beraden zich op verdere eisen die ze stellen aan de Metropoolregio om verdere vertragingen te voorkomen, zo melden zij in de media.

Excuses vanuit Rotterdam
Wethouder Langenberg van Rotterdam heeft zijn excuses aangeboden. Hij wil de reizigers tegemoetkomen met een speciale regeling voor goedkoper reizen. Ook lopen de kosten enorm op, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Het project gaat minimaal 25 tot 35 miljoen euro extra kosten. In het slechtste geval wordt de tegenvaller 90 miljoen.


Beeld: RTV Rijnmond

Volg IKV op Social Media