Nieuws

Informatieavond over de Blankenburgtunnel in het Delta Hotel

VLAARDINGEN – Op dinsdag 13 oktober is er in het Vlaardingse Delta Hotel een informatiebijeenkomst over de Blankenburgtunnel. Bewoners en ondernemers krijgen hier informatie over de aanleg van de Blankenburgverbinding en de besluitvorming hierover. Ook is er informatie over het kwaliteitsprogramma waarin de extra inpassingswensen voor de verbinding vanuit de regio zijn uitgewerkt.

De bijeenkomst heeft het karakter van een informatiemarkt. Iedereen kan op elk moment tussen 15.30 en 21.30 uur binnenlopen. Op de informatiebijeenkomsten zijn deskundigen van Rijkswaterstaat en de regionale overheden aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Gedurende de informatiemarkt is een notulist aanwezig om mondelinge zienswijzen op het ontwerptracébesluit en de milieueffectrapportage te noteren.


Ontwerptracébesluit ter inzage

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind september 2015 het ontwerptracébesluit Blankenburgverbinding vastgesteld. Van 2 oktober tot en met 12 november ligt het ontwerptracébesluit samen met het milieueffectrapport ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingebracht. Dat kan bij voorkeur digitaal maar ook schriftelijk naar ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. directie Participatie, postbus 30316, 2500 GH Den Haag o.v.v. Blankenburgverbinding, of mondeling bij de notulist tijdens één van de informatiebijeenkomsten.

Volg IKV op Social Media