Nieuws

Informatieavond Werken aan de Marathonweg

Er staat heel wat te gebeuren op de Marathonweg. Werkzaamheden die belangrijk zijn voor omwonenden, maar ook voor bedrijven die regelmatig gebruik maken van deze veelgebruikte weg door de stad. Op woensdag 13 april is er voor alle geïnteresseerden een informatieavond in het Geuzencollege (Geuzenplein 1).

Tijdens de informatieavond vertellen de projectleiders over de plannen en planning van de ondertunneling van de spoorkruising, aansluiting op de A20, stil asfalt en geluidsscherm, luchtkwaliteit en de ontwikkeling van de sportvelden. En hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden? U krijgt presentaties te zien en er is natuurlijk volop gelegenheid om vragen te stellen. U bent welkom vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Om alle wijzigingen mogelijk te maken, maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor het zuidelijke deel van de Marathonweg en omgeving. Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter visie. Wilt u ook meer weten van de plannen en het bestemmingsplan? Heeft u vragen? Kom dan vooral naar de informatiebijeenkomst op woensdag 13 april vanaf 19.30 uur. De koffie staat klaar.

Volg IKV op Social Media