Nieuws

Kom 12 december naar de ALV en praat na op de Soos


Op maandag 12 december bent u welkom op de Algemene Ledenvergadering van de IKV. Op de agenda staan onder meer de verenigingsbegroting voor 2017 en een ledenconsultatie over de perikelen met het college van B&W. Het bestuur vindt het belangrijk om haar leden goed te informeren, maar ook om van de leden te horen welke stappen zij menen dat we in het komend jaar ten aanzien van de relatie met het gemeentebestuur moeten zetten. Kom daarom naar de ALV en laat uw stem horen!

Voorafgaand aan de ALV is er ook een interessante presentatie van de brandweer en de veiligheidscoördinator gemeente Vlaardingen over de bluswatervoorzieningen voor de bedrijventerreinen. Aansluitend op de ALV volgt een gezellige Soos, waarbij u uitgebreid kunt netwerken met bestaande en nieuwe leden.

17.30 uur - Inloop / Presentatie Bluswatervoorzieningen
18.00 uur - ALV
18.20 uur - Soos


Graag tot ziens op 12 december!

Op de website vindt u een verslag van het bestuur over de ontwikkelingen in de relatie met het gemeentebestuur. Ook vindt u daar de officiële stukken voor de vergadering. Log in op de site met uw persoonlijke toegangscode.

Volg IKV op Social Media