Nieuws

Mankementen aan A4-tunnel

Delen van de wapening van de wanden van de Ketheltunnel zouden verkeerd zijn aangebracht. Die conclusie trekt stichting Batavier na eigen onderzoek.

De stichting Bewaking Afspraken Tracébesluit/Bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam (Batavier) publiceert binnenkort een nieuwsbrief waarin de gang van zaken uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. Voorzitter Johan Witjes van de stichting schrijft daarin dat er 'nog voordat de tunnel geopend is al een omvangrijke reparatie nodig was wegens scheuren en loszittend beton aan de binnenzijde van de tunnel'.

Behalve zijn zorgen over de constructie van de tunnel, uit Witjes in het stuk zijn verbolgenheid over de communicatie rond de problemen. Bouwer A4all meldde de schade aanvankelijk niet aan de gemeente Schiedam op wiens grondgebied de tunnel ligt. ,,Pas nadat de gemeente de reparatiewerkzaamheden had opgemerkt, kwam de bevestiging. Uit de informatie van A4all zou later blijken, dat de problemen tenminste een half jaar eerder waren ontstaan.’’

De scheurvorming en de loszittende betonschollen wijzen volgens Batavier op het onjuist wapenen van de constructie.

Volg IKV op Social Media