Nieuws

Minister tekent Tracébesluit Blankenburgverbinding

Op 28 maart heeft Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld. De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg (de A24) die de A15 en A20 met elkaar verbindt ten westen van Rotterdam. Ook wordt de A20 tussen Kethelplein en de aansluiting op de Blankenburgverbinding verbreed. De nieuwe verbinding komt te liggen aan de westkant van Vlaardingen en de oostkant van Rozenburg.

Minister Schultz: ,,De Blankenburgverbinding gaat een goede bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de haven van Rotterdam, de Greenport Westland en aan een robuust verkeersnetwerk van de regio Rotterdam.’’

Beroepsprocedure


Op 6 april is dit Tracebesluit gepubliceerd en tot en met 18 mei ligt het ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit hebben ingediend, kunnen tot en met 18 mei 2016 beroep instellen tegen het Tracébesluit door een beroepschrift in te dienen. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het Ontwerp Tracébesluit naar voren hebben gebracht.

Informatiebijeenkomsten


Rijkswaterstaat organiseert op 11 april in het Deltahotel een informatiebijeenkomst over het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding. Deze bijeenkomst is van van 16.00 uur tot 20.00 uur. Bewoners en andere belanghebbenden krijgen daar informatie over het Tracébesluit, de voorbereiding en aanleg van de Blankenburgverbinding, en de beroepsprocedure.

Meer informatie


Meer informatie over het project Blankenburgverbinding is te vinden op de projectpagina A15/A20: Blankenburgverbinding of de website Blankenburgverbinding.nl.

Volg IKV op Social Media