Nieuws

Mobiliteitsupdate: Extra vrachtverkeer tot en met augustus

In opdracht van Rijkswaterstaat legt bouwconsortium BAAK de Blankenburgverbinding aan. Tijdens werkzaamheden binnen het met bouwhekken afgezette werkterrein van BAAK in het Oeverbos, is in de diepe ondergrond met asbest verontreinigd puin aangetroffen. Op de locatie van het puin komt de toerit van de Maasdeltatunnel te liggen. Vanwege de aanwezigheid van asbest kan het puin niet hergebruikt worden, maar moet het puin gecontroleerd worden afgevoerd naar een stortplaats. Op de stortplaats kan puin veilig worden verwerkt. Ter vervanging moet er extra materiaal worden aangevoerd. Dit zorgt tot en met augustus 2019 voor extra vrachtverkeer in Vlaardingen. Met dit bouwbericht informeren we u over deze transporten en de maatregelen die we nemen om het veilig te laten verlopen.

Gecontroleerd vervoer
Het vervoer van het puin gebeurt volgens de provinciale milieuverordening (PMV) waarmee de veiligheid van werknemers en omgeving geborgd is. Dit betekent onder andere dat de transporten van begin tot eind worden geregistreerd en gevolgd. Voor het transport worden speciale vrachtwagens ingezet. Deze zijn voorzien van een lekdichte laadruimte met een stofdicht afsluitsysteem. Hiermee wordt stofvorming in de omgeving voorkomen. Voordat een vrachtwagen van het bouwterrein wegrijdt, wordt deze aan de buitenkant gereinigd zodat hij schoon de weg op gaat. Het bouwterrein waar gewerkt wordt, is volledig met bouwhekken van de omgeving afgesloten.

Route door Maassluis en Vlaardingen
Rijkswaterstaat heeft met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen afspraken gemaakt over het afvoeren van puin en aanleveren van vervangend materiaal. Vrachtwagens gaan naar het werkterrein via Maassluis vanaf de A20 afrit 7. Ze rijden over de Laan 1940 – 1945 en de Julianalaan naar het bouwterrein van de Blankenburgverbinding. De route voor de afvoer loopt in Vlaardingen via de Maassluissedijk, de Deltaweg, Galgkade, Vulcaanweg en Schiedamsedijk naar de oprit van de A4. De route wordt volgens afspraak met de gemeenten gemonitord op doorstroming en verkeersveiligheid, zodat BAAK in overleg met de gemeenten direct aanvullende maatregelen kan nemen als dat nodig is.

Aanleg Blankenburgverbinding


Bouwconsortium BAAK is in opdracht van Rijkswaterstaat per 1 september 2018 gestart met de aanleg van de Blankenburgverbinding. De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg door een nieuwe snelweg, de A24. De weg wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever bij Vlaardingen (Hollandtunnel) en een tunnel onder de rivier tussen Vlaardingen en Rozenburg (Maasdeltatunnel). Ook wordt de A20 bij Vlaardingen verbreed. De nieuwe rijksweg gaat naar verwachting in 2024 open.

BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding aan. De nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 tussen Rozenburg en Vlaardingen en verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven in het Rotterdamse havengebied en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed.

Bekijk het laatste nieuws, foto’s en filmpjes op www.blankenburgverbinding.nl. Hier vindt u ook de actuele planning van het project en een overzicht van activiteiten die Rijkswaterstaat en BAAK rond de bouwplaats organiseren.

Heeft u een vraag of opmerking?
Bel dan gratis Rijkswaterstaat: 0800-8002 of e-mail blankenburgverbinding@rws.nl.

Volg IKV op Social Media