Nieuws

Nieuw lid voor Economische Adviesraad Vlaardingen

Prof. Dr. Martijn van der Steen, co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag, maakt sinds kort deel uit van de Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV). Hiermee is hij het tiende lid van de ‘denktank’ van de Gemeente Vlaardingen die gevraagd en ongevraagd economische adviezen verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen. EAV-voorzitter Agnes van Ardenne is blij met de toetreding van Van der Steen: ,,Een jong iemand met een hart voor de stad en de regio, die vanuit zijn wetenschappelijke kennis over besturen en economie veel kan toevoegen.''

Van der Steen over zijn rol in de EAV: ,,De EAV adviseert het college, maar is van én voor de gemeenschap. De EAV is dienstbaar aan Vlaardingen. We adviseren over wat wij denken dat nodig is om de stad verder te helpen in een snel veranderende wereld. Dat doet het college zelf natuurlijk ook, maar wij kunnen vanuit een ander, eigen perspectief kijken naar de uitdagingen die er liggen. Meer vanuit lange termijn, ‘fris’. Niet vanuit wat er al is, maar wat er zou kunnen of nog moet komen. Leden van de EAV brengen daarnaast allemaal hun eigen expertise, netwerk, ervaring en voorbeelden uit andere contexten mee. Ik zie ernaar uit om vanuit de EAV de stad waar ik ben opgegroeid, waar mijn familie met veel plezier woont, en waar ik zelf nog graag kom voor deze en volgende generaties fijn en goed te houden.''


Netwerken en lange termijn vraagstukken

De bijzonder hoogleraar ‘Strategie en Toekomst’ heeft interesse in twee onderwerpen: werken in netwerken en strategie voor lange termijn vraagstukken. Veel van zijn werk gaat over hoe de overheid samen met maatschappelijke netwerken publieke waarde organiseert. Hoe kan het gemeentebestuur samen optrekken met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers om de stad mooier te maken? Daarnaast gaat zijn Leerstoel aan de Erasmus Universiteit over het werken aan lange termijn vraagstukken. ,,Hoe kunnen we nu dingen doen die op de langere termijn de stad mooier, beter en sterker maken. Daar hoort ook het omgaan met onzekerheid bij'', licht Van der Steen toe. ,,Er komt een nieuwe economie aan, nieuwe maatschappelijke verbanden ontstaan, technologie gaat grote verandering brengen in alles wat we nu doen. Hoe kun je je als stad daar op voorbereiden? Hoe ben je als samenleving, stadsbestuur en lokale economie sterker en meer veerkrachtig om met onzekere toekomst om te gaan? Ik zie er naar uit om die kennis, ervaring en de netwerken die ik daarmee heb opgebouwd nu in te zetten voor de opgaven van Vlaardingen.''


Wetenschapper en onderzoeker

Van der Steen is sinds 2008 co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. De NSOB is een interuniversitair opleidingsinstituut voor het openbaar bestuur. Daarnaast is hij directeur van de NSOB Denktank, het onderzoeksinstituut van de NSOB. Verder is het nieuwste EAV-lid als bijzonder hoogleraar ‘Strategie en Toekomst’ verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Bestuurskunde & Sociologie, van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Volg IKV op Social Media