Nieuws

Plannen Citymarketing Vlaardingen gepresenteerd

De stichting Citymarketing Vlaardingen heeft haar uitvoeringsplan gepresenteerd. Daarin is de ambitie aldus verwoord: Het bestuur heeft als meetbare doelen om binnen vijf jaar de positie die Vlaardingen inneemt op de diverse lijsten voor de G50 gemeenten in te verbeteren.

Op de woonaantrekkelijkheidsindex en de sociaal-economische ndex staat Vlardingen nu op de respectievelijk 43e en 42e plaats. De stichting streeft in beide gevallen naar een plek in de top 30. Een derde aspect is de vrijetijdsbeleving, maar daar bestaat geen index voor.

De kernwaarden van de stad zijn, volgens het actieplan:

  • Dorpse stad
  • Water, havens en haring
  • Groene stad
  • Stoer en industrieel

Op basis van deze kernwaarden zijn de volgende richtingen gekozen:

  • De groene stad – stad moet nóg groener en duurzamer worden
  • De blauwe stad – grotere betrokkenheid bij de Maas e.o.
  • De rode stad – zichtbaar maken stad en geschiedenis. 

Bij de uitwerking van de plannen worden projecten geïnitieerd die een versterking moeten opleveren voor wonen, werken en recreëren.

Wat betekent dat voor het bedrijfsleven? Werken is dus een belangrijk uitgangspunt van het citymarketingplan. Daar staan o.a. de volgende voorstellen in:

  • Bedrijventerreinen groener maken en bedrijven stimuleren groener en duurzamer te werken
  • Versterken van werken aan het water vooral voor de creatieve industrie
  • Maak het verleden van de stad zichtbaarder en aantrekkelijker voor bedrijven.

"De citymarketingactiviteiten in 2013 en 2014 richten zich op het behouden van de huidige ondernemers. De activiteiten binnen het domein Werken vinden met name plaats vanuit de communicatie met de partners rondom het Actieplan Economie, waaronder IKV Ondernemend Vlaardingen, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. De gemeente Vlaardingen heeft een strategisch communicatieplan opgesteld en per deelvisie worden uitvoeringsplannen voor de communicatie opgesteld."

Er is nog veel werk aan de winkel om het alleen al duidelijk te maken wat bedoeld wordt.

Volg IKV op Social Media