Nieuws

Pleidooi voor meer samenwerking

De drie grote ondernemersverenigingen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis hebben een stevig pleidooi gehouden voor optimale samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In een brief aan de drie colleges van B & W van de Waterwegsteden doen zij constructieve voorstellen om de economische groei te stimuleren.

Want die economische groei vindt nu plaats ‘met de handrem aangetrokken’, schrijven de Ondernemersvereniging IKV Ondernemend Vlaardingen, Vijfsluizen en MOVe Maassluis. Dat is jammer, want langzaam maar zeker laat het bedrijfsleven de crisisjaren achter zich. ,,Groei keert gestaag terug bij de bedrijven die in onze drie gemeenten gevestigd zijn. En zeker bij de bedrijven die spelers van wereldformaat zijn.’’

,,Tegelijkertijd constateren we dat er nog serieuze uitdagingen voor ons liggen om onze concurrentiepositie te behouden dan wel te versterken’’, staat in de brief. De ondernemersverenigingen doelen daarbij op de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, uitbreidingsmogelijkheden, een goede verstandhouding met de maatschappelijke omgeving en ook meer efficiënte logistieke stromen. Het zijn belangrijke agendapunten voor het bedrijfsleven langs de Nieuwe Waterweg.

IKV Ondernemend Vlaardingen, Vijfsluizen en MOVe staan vierkant achter een rapport uit april van dit jaar. Dat was een rapport van de Economische Adviesraad Vlaardingen, die adviseerde om tot een Riverboard te komen. Ofwel: een Economische Adviesraad Waterweggemeenten.

Een gezamenlijke aanpak van knelpunten wordt warm aanbevolen. Want de verenigingen komen tot de conclusie dat de economische ontwikkeling van de Waterweggemeenten niet optimaal tot stand komt. ,,Kansen worden niet ten volle benut, omdat verschillende economische sectoren onvoldoende met elkaar in contact staan. Synergie ontstaat daardoor slechts mondjesmaat. Daarnaast staat de groei van bedrijven vaak op gespannen voet met de kwaliteit van de leefomgeving, ten gevolge van een gefragmenteerde organisatie van de ruimtelijke ordening en een gebrekkige afstemming met de maatschappelijke partners/stakeholders.’’

De verenigingen leggen de vinger op de zere wonde: ,,De verschillende economische sectoren binnen het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties zitten te veel op hun eigen eiland, waardoor de ontwikkeling van onze regio te weinig samenhangend plaatsvindt.’’ En ze vervolgen: ,,We hebben hier allen schuld aan en staan door niets te doen toe dat dit leidt tot meer congestie, kwaliteitsvermindering en hogere kosten. Met als logisch gevolg dat de arbeidsproductiviteit, de werkgelegenheid en de broodnodige innovatiekracht slechts groeien met de handrem aangetrokken.”

De drie ondernemersverenigingen delen de mening dat zij als vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven een verantwoordelijkheid hebben om op het niveau van de Waterweggemeenten de samenwerking tussen de verschillende economische sectoren te bevorderen.

,,We vormen immers één economisch systeem. Wij beseffen daarbij ook dat dit alleen maar slaagt als wij daarbij als ondernemingsverenigingen innig met elkaar samenwerken. En natuurlijk ook met u als overheid, met de onderwijs- en kennisinstellingen en met alle maatschappelijke organisaties. Alleen samen kunnen wij komen tot een samenhangend en onderling complementair programma voor de verdere ontwikkeling van de Waterweggemeenten.’’

De voorzitters van IKV, Vijfsluizen en MOVe, respectievelijk Chris Oerlemans, Pieter Sneep en Martin van der Meer, staan vierkant achter de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat zal leiden tot betere samenwerking in dit deel van Zuid-Holland. De drie Waterwegsteden nemen ook deel aan dit MRDH, maar daarbinnen zien de ondernemers de noodzaak om ook als Waterwegregio te komen tot maximale synergie. De Waterwegsteden kunnen zich daarmee onderscheiden. ,,Dat vereist een gezamenlijke visie. Een stip op de horizon waar we gestructureerd, hands-on naartoe werken.’’

Oerlemans, Sneep en Van der Meer gaan namens hun achterban graag met de drie colleges van burgemeester en wethouders in gesprek om gezamenlijk acties en spelregels te definiëren.

Volg IKV op Social Media