Nieuws

Positief over meer lokaal aanbesteden en samenwerken

De Vlaardingse gemeenteraad vergadert vandaag over de uitkomsten van het onderzoek naar de aanbesteding van het werk aan het stadhuis aan de Markt 11. Daarbij komt ook een motie ter sprake van ONS.Vlaardingen die in 2015 is ingediend. Hierin wordt opgeroepen om een groter deel van de gemeentelijke aanbestedingen aan lokale bedrijven te doen toekomen. Voorzitter Chris Oerlemans van de IKV Ondernemend Vlaardingen komt met een reactie.

Chris Oerlemans: ,,Wij zijn blij zijn met de oproep van ONS.Vlaardingen dat de gemeente bij voorkeur ‘kiest voor een Vlaardings bedrijf, indien wordt voldaan aan reële eisen en voorwaarden’. Aantoonbare aandacht voor lokale ondernemers is waar de IKV altijd al voor heeft gepleit. Wij beseffen echter dat wij als ondernemers bij zo’n oproep ook bereid moeten zijn iets terug te doen voor de stad. ‘Social Return on Investment’ verheffen tot een belangrijk selectiecriterium juichen wij dan ook toe en is één van de speerpunten die kansen biedt voor lokale ondernemers. Immers, lokale bedrijven zijn beter in staat om iets terug te doen voor de stad dan bedrijven van ver weg.

Daarnaast heeft IKV Ondernemend Vlaardingen de laatste jaren op vrijwel ieder onderwerp meermaals aangedrongen op een diepgaandere samenwerking met Schiedam en Maassluis. We werken zelfs steeds meer samen met ondernemersverenigingen in de buurgemeenten. We ondersteunen daarbij aansluitend het recente advies van de Economische Adviesraad Vlaardingen die hier ook op aandringt. Ten aanzien van de definitie ‘lokale ondernemers’ zou het dan niet meer dan logisch zijn dat we collega-ondernemers in Schiedam en Maassluis daar ook toe rekenen, mits onze buurgemeenten deze houding ook ten aanzien van Vlaardingse bedrijven hebben natuurlijk.

We vinden het ook belangrijk dat het gemeentelijke inkoopbeleid en de verantwoording daarover structureel transparanter wordt georganiseerd en dat ondernemers en gemeentelijke budgethouders elkaar in het algemeen beter weten te vinden. We hopen dat dit breed gedragen wordt door de gemeenteraad.

Wij hebben daar concrete voorstellen voor die we zullen voorleggen in het ‘Routeplanner naar Vertrouwen-overleg’ dat we sinds oktober 2015 met de ambtelijke top voeren. IKV Ondernemend Vlaardingen wil in de komende maanden samen met de gemeente over al deze aspecten SMART-afspraken maken. Uiteraard lukt dat alleen maar wanneer de gemeenteraad vastberaden is om een ambitieuze visie op lokaal aanbesteden goed te vertalen naar heldere richtlijnen waar ook de ambtelijke organisatie goed mee uit de voeten kan. Vanuit die basis is er namelijk tussen wens en praktijk geen onderscheid meer. Het signaal van ONS Vlaardingen draagt daaraan bij”.

Volg IKV op Social Media