Nieuws

Reconstructie knooppunt Vijfsluizen in 2017

Bij knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van verkeer regelmatig een probleem. De hoeveelheid verkeer is gegroeid en de huidige inrichting van de weg is niet meer toereikend. Dat heeft regelmatig tot gevolg dat het verkeer vast staat met terugslag tot in de Beneluxtunnel. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen pakken dit probleem nu samen op met een heel pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren.

Kruispunten

In het project Knooppunt Vijfsluizen pakken de gemeenten vier kruispunten aan:

- Kruispunt Vlaardingerdijk en Schiedamsedijk met op- en afritten A4
- Kruispunt Kesperweg-Schiedamsedijk
- Kruising op- en afritten A4 in Schiedam
- Karel Doormanweg-Vlaardingerdijk.

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het terrein Klaver 4 (het voormalig sportpark in Vlaardingen), wordt er bovendien op de Mr. L.A. Kesperweg alvast een aansluiting aangelegd.


Overige maatregelen

- Vervanging en betere afstelling van de verkeerslichten;
- Er komen op diverse plekken extra voorsorteerstroken;
- Logischere en meer gestroomlijnde inrichting van de rijstroken;
- Het verkeer op enkele rijstroken hoeft in de nieuwe situatie niet meer op verkeerslichten te wachten;
- Aan de Schiedamse kant wordt de busbaan opgeheven en rijdt de bus straks over de weg;
- Aan de Vlaardingse kant wordt de busbaan verlegd waardoor de bus bij het eerste kruispunt niet meer kruist met het overige verkeer;
- Fietspad aan de noordkant vervalt
- Fietspad aan de zuidkant tweerichtingsverkeer waardoor doorgaande fietsers minder vaak hoeven over te steken. Daardoor kruisen fietsverkeer en autoverkeer elkaar minder vaak, zijn er minder verkeerslichten nodig, is er meer comfort en minder vertraging;
- Verplaatsing van de hoofdingang van het metrostation naar de zuidzijde.

Naast de maatregelen voor een goede doorstroming, krijgt ook de uitstraling van de weg een oppepper. Er komt een doorgaande groene berm met een statige bomenrij die de twee rijrichtingen scheidt. Hierdoor rijdt men begeleid door groen de stad of de havens in en uit.


Meer gebruik van alternatieven

De gemeenten werken hard om het knooppunt Vijfsluizen fysiek te verbeteren. Daarnaast werken ze samen met de Verkeersonderneming aan het optimaliseren van alternatieven voor de auto in de spits. Alternatieven kunnen bijvoorbeeld zijn: last mile vervoer vanaf station Schiedam Centrum en Vijfsluizen, goede fietsvoorzieningen en vervoer over water. Bedrijven krijgen ondersteuning van de Verkeersonderneming om hun mobiliteit anders in te richten. Bewoners worden actief benaderd met aanbiedingen van verschillende alternatieven. Zo werken de gemeenten en De Verkeersonderneming aan het spreiden van de drukte op de weg.


Planning

De werkzaamheden vinden plaats in 2017. De rijbanen blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk toegankelijk. Houdt u wel rekening met de nodige hinder op deze toch al drukke route. Tijdens het hele project blijven de gemeenten en de aannemer u als gebruiker van het knooppunt informeren over eventuele verkeershinder. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er ook een alternatieve route.


Financiering

Het project wordt mede bekostigd uit het programma Beter Benutten 1 vanuit het Rijk. In dit programma zetten Rijk, regio en bedrijfsleven zich samen in om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Het project is bedoeld om de doorstroming bij Vijfsluizen te verbeteren en terugslag van files op de A4 te voorkomen.

Volg IKV op Social Media