Nieuws

Ruim vijf ton voor Food Inspiration Academy

VLAARDINGEN – De gemeente Vlaardingen heeft een bijdrage van € 525.000 ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de Food Inspiration Academy (FIA). Met deze bijdrage worden een praktijkhal en kwaliteitslaboratoria ingericht. Daarmee draagt het project bij aan een nieuw perspectief voor de GreenPort/Food-sector in de Metropoolregio.

De FIA is een unieke samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen die erop gericht is om voldoende goed opgeleide technisch/technologische professionals op mbo-en hbo-niveau af te leveren voor de levensmiddelensector.

De Food Inspiration Academy zorgt ook voor gerichte acties om het imago van de Foodsector te verbeteren. Ruim twintig partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn hierbij betrokken. Na de opleiding hebben de studenten baangarantie bij de aangesloten bedrijvenNaast een dagopleiding en een deeltijdopleiding voor mbo-studenten gaan ook hbo-studenten van Inholland in de Food-sector gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten.

In de komende jaren dreigt er een tekort te ontstaan aan goed opgeleide voedingsmiddelentechnologen in de regio Rijnmond. Het gaat hierbij om 100 mbo-ers en 20 hbo-ers per jaar tot aan 2022. Om de toekomst van de Foodsector in de regio veilig te stellen, is de Food Inspiration Academy opgericht. De initiatiefnemers van de FIA zijn de Lentiz Onderwijsgroep, Royal Steensma BV en de gemeente Vlaardingen. Convenantpartners zijn de Koning Vlees, Farm Frites, Verstegen Specerijen, de Graafstroom, FrieslandCampina (Rotterdam en Maasdam), de Pauw Brood, Meneba, Suiker Unie, Olympic Food Group, Bioderij, Swartberg, Tuinderij Vers en Solina.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Unilever en Inholland hebben een intentieverklaring ondertekend.

Volg IKV op Social Media