Nieuws

Schiedam: 'Tunnel A4 mag open'

De eerste stap op weg naar de opening van de A4 Midden-Delfland is gezet. Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam verleent de openstellingsvergunning voor de Ketheltunnel. De landtunnel, die onderdeel is van het traject van Rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam, kan nu door Rijkswaterstaat in gebruik worden genomen.

,,De aanvraag kreeg een positief advies van de Tunnelveiligheidsbeambte, het team Veiligheid en Crisisbeheersing, het team Vergunningen en Handhaving en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond’’, aldus de Schiedamse burgemeester Cor Lamers. ,,Het college heeft op basis van deze adviezen en de eigen beoordeling van de aanvraag van Rijkswaterstaat, het besluit genomen de vergunning voor de Ketheltunnel te verlenen.’’

Tijdens de terinzagelegging van de vergunning heeft de gemeente één zienswijze ontvangen, van stichting De Batavier. ,,Deze heeft echter geen betrekking op aspecten die onderdeel zijn van de openstellingsvergunning’’, aldus B&W van Schiedam. Uit de inhoudelijke beoordeling van de naar voren gebrachte zorgen betreffende de constructieve veiligheid is gebleken dat de Ketheltunnel voldoet aan de regelgeving.’’

Het Hoogheemraadschap Delfland moet nog besluiten over een andere vergunning die de weg aangaat - maar deze is strikt genomen geen hinderpaal voor openstelling van de weg. Een woordvoerder van de gemeente Schiedam: ,,De weg zou morgen open kunnen, als Rijkswaterstaat dat zou willen.’’ Het hoogheemraadschap vergadert op 15 december en moet dan besluiten of het de vraag van Rijkswaterstaat honoreert om de vergunning te verruimen, zodat meer kwelwater kan worden weggepompt dan nu is toegestaan.

Volg IKV op Social Media