Nieuws

Spoorkruising Marathonweg wordt concreet

De gemeente Vlaardingen wil op de Marathonweg een ongelijkvloerse spoorkruising maken om daarmee de doorstroming te verbeteren. De Marathonweg kruist het spoor nu via een beveiligde spoorwegovergang.

Deze overgang met daaraan gekoppeld de aansluiting van de Arij Koplaan en de Industrieweg belemmert de doorstroming van het verkeer. Acht maal per uur sluiten de spoorbomen en staat het wegverkeer stil. Naar verwachting zal de bestaande spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland in 2017 worden omgevormd tot een metrolijn, de Hoekse Lijn, waarbij in de spits 24 treinen per uur gaan rijden, nu rijden er 8 per uur. De te verwachten toename van verkeer over de Marathonweg zal in eerste instantie voornamelijk rondom de spoorwegovergang voor opstoppingen zorgen. Het plan is om de spoorwegovergang op te heffen en ten zuidwesten van de huidige overweg een onderdoorgang te maken, waarbij het wegverkeer de spoorlijn onderlangs kruist. Zowel aan de noord- als zuidzijde van het spoor, ter hoogte van de Marathonweg en de George Stephensonweg, wordt een rotonde aangelegd. Deze rotondes sluiten aan op de bestaande wegen.

Fasering en planning
Voor de aanleg van de rotondes moeten enkele bestaande wegen tijdelijk worden afgesloten. Om de doorgang van het verkeer te kunnen waarborgen wordt een tijdelijke weg aangelegd buiten het bouwterrein om. Aan de zuidzijde van het spoor wordt een tijdelijke weg aangelegd vanaf de James Wattweg naar de Maassluissedijk, zodat de George Stephensonweg kan worden afgesloten. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.

Voor meer informatie zie de PDF:

Volg IKV op Social Media