Nieuws

Start Ondernemersfonds in de Oostwijk

Op donderdag 14 april is er een informatie-avond over de start van de Gebieds Gebonden Organisatie (GGO) van het Ondernemers Fonds Vlaardingen in de Vlaardingse Oostwijk. Alle in deze wijk (postcode 3134) gevestigde ondernemers zijn daarvoor uitgenodigd.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Wijnhallen van de firma Hosman Frères aan de Nieuwstraat 1 (achter het Hollandiagebouw). Tijdens de bijeenkomst staat vooral de begroting voor het besteden van de beschikbare middelen op het programma. Binnen het gebied 'Oostwijk' is een redelijk saldo voor de ondernemers gereserveerd om daarmee ondernemers- en wijkverbeteringswensen te realiseren. Deze gelden kwamen voort uit de door de gemeente doorberekende 'opcenten' welke nu aan de ondernemers-organisaties beschikbaar worden gesteld. Daarmee moet een grotere samenwerking tussen de ondernemers tot stand komen, en daarmee ook een beter ondernemersklimaat.

Bovendien heeft het Ondernemers Fonds daarbij nog een extra positief punt: álle ondernemers betalen mee, waardoor er dus geen free-riders meer zijn (ook zij betalen door middel van de OZB-belasting mee!). Tijdens de bijeenkomst wordt uitgebreid informatie gegeven over het gehele systeem, en kunnen ondernemers hun wensen naar voren brengen, die dan in een actieplan worden verankerd.

De GGO-Oostwijk wordt organisatorisch mogelijk gemaakt door de oprichting van een dochtervereniging van de Industriële Kring Vlaardingen in deze Oostwijk. De juridische basis daarvan ligt ten grondslag aan het 'trekkingsrecht' wat álle in de wijk gevestigde ondernemers daarmee beschikbaar krijgen (ook de niet-IKV-leden).

Alle ondernemers uit de wijk zijn dus van harte uitgenodigd. Na afloop is er nog een informeel samenzijn, waarbij de mogelijkheden van de locatie van de bijeenkomst (de wijnhallen) naar voren zullen komen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door het sturen van een e-mailtje naar de voorzitter van de IKV-Oostwijk: Wijnand Houdijk, wijnand@houdijkarchitecten.nl (of eventueel telefonisch: 06 - 5336 0088).

Volg IKV op Social Media