Nieuws

Succesvolle themabijeenkomst over 'modern aanbesteden'

Op maandag 9 november kwamen zo’n vijftig ondernemers, topambtenaren en vertegenwoordigers van de politiek, waaronder de wethouders Oosterom en De Vries, bijeen voor een themabijeenkomst over ‘Modern Aanbesteden’.

Namens de gemeente Vlaardingen voerde directeur Bedrijf Abigail Norville het woord over onder meer de veranderende verhouding tussen gemeente en ondernemersvereniging. Na een ‘uitglijder’ in de aanbesteding van renovatiewerkzaamheden aan het oude Stadhuis leken de partijen verder dan ooit van elkaar af te staan, maar een ‘stevige’ bijeenkomst afgelopen maand bracht de partijen nochtans weer tot elkaar. Nieuwe afspraken over vaker en in een eerder stadium betrekken van de ondernemers bij de politieke en economische agenda hebben de lucht geklaard en zijn reden om weer samen te werken aan wederzijds vertrouwen en nieuwe initiatieven.

Norville benoemde in haar presentatie de onlangs door de gemeenteraad aangenomen Motie om het komend jaar het percentage lokale aanbestedingen van de gemeente te verhogen tot 30 procent en ook de lagere drempels voor lokale ondernemers om succesvoller te kunnen participeren in de gemeentelijke aanbestedingen.

De tweede spreker op de bijeenkomst was Wiebe Witteveen, die op het onderwerp Modern Aanbesteden inging op ‘Best Value’, waarbij hij een aantal voorbeelden gaf van aanbestedingen bij Rijkswaterstaat; hieruit bleek dat niet per se prijs, maar vooral kwaliteit en lagere risico’s met aanbestedingen bij de uitvoerende partij een belangrijker rol spelen in de toewijzing / gunning van werkzaamheden. Na afloop van de themabijeenkomst was er gelegenheid om aan een groep betrokken ambtenaren casussen voor te leggen en vragen te stellen.

Aansluitend vond er een druk bezochte IKV-soos plaats waarin de aanwezigen geanimeerd met elkaar over aanbestedingen, de samenwerking met de gemeente en andere onderwerpen in gesprek raakten.

Volg IKV op Social Media