Nieuws

Succesvolle workshops; Vlaardingen maakt werk van lokaal inkopen

Op maandagavond 13 november kwamen circa 70 ondernemers naar het Delta Hotel om te horen over de ‘goede voornemens’ van de gemeente Vlaardingen. Al geruime tijd streeft de gemeente naar minimaal 30% lokaal inkopen. Maar dat streven blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Deze avond was bedoeld om de contacten met lokale ondernemers aan te halen, en hen vooral ook te informeren over manieren hoe zij en de gemeente beter met elkaar in contact kunnen komen.

De avond begon met een woord van welkom door Hewi Hoogendijk, voorzitter van de IKV, aan alle aanwezige leden én niet-leden van de IKV. Tevens kon hij met een nieuwtje openen: De gemeente en de IKV hebben, juist om de lokale inkoop te bevorderen, een speciaal e-mailadres in het leven geroepen. Daarmee gaan de partijen rechtstreeks over lokale inkoop communiceren. Als een gemeenteambtenaar bij een bepaalde aanbesteding geen lokale aanbieders weet te vinden, stuurt hij een mail naar het bestuur van de IKV, die vervolgens de ambtenaar op het spoor van lokale aanbieders kan zetten. 

‘We weten jullie niet te vinden’
Want vaak is dat het probleem, vertelde Karin Cornet, teammanager Financiën, Inkoop en Juridische Zaken bij de gemeente Vlaardingen. Zij sprak na Hewi Hoogendijk de aanwezigen toe. “Wij willen erg graag lokale partijen bij onze inkoop betrekken, maar vaak genoeg weten wij ze niet te vinden. Bedenk ook dat niet alle ambtenaren uit Vlaardingen of Schiedam komen. Wij hebben voor verschillende functies best wel problemen om goede mensen vanuit de regio aan te trekken. Daarom werken er mensen bij de gemeente die uit verder weg gelegen delen van het land komen. Zij weten gewoon niet welke lokale ondernemers hier actief zijn.”

Zorg voor online vindbaarheid
De gemeenteambtenaren gaan daarom vaak te werk, zoals elke consument tegenwoordig te werk gaat als hij of zij iets nodig heeft. Door de vraag te stellen aan Google, de bekendste robot van onze tijd. Maar nog lang niet elke ondernemer in Vlaardingen is via Google op een juiste wijze vindbaar. Vandaar dat een van de drie workshops, die de bezoekers na de algemene introductie konden volgen, ging over juist dat onderwerp. ‘Hoe word ik beter zichtbaar; tips & trucs om online goed gevonden te worden’, luidde de titel van de workshop die The MindOffice verzorgde. Zij gingen in hun presentatie langs een groot aantal basiselementen die cruciaal zijn om goed gevonden te worden. Alle aanwezigen kregen ook een checklist mee naar huis, zodat zij de basis van hun online vindbaarheid zelf snel en eenvoudig kunnen nakijken en waar nodig verbeteren. Juist omdat ook de inkopers van de gemeente zelf aangeven dat zij Google als belangrijke bron zien bij hun zoektocht naar lokale aanbieders, is het essentieel dat een bedrijf deze basisinformatie op orde heeft. En als je er zelf geen tijd voor hebt, zoek dan hulp bij een professional die dit voor je kan uitvoeren.

Langs de randen van de regels
Een andere workshop werd aangekondigd als ‘Valkuilen bij het aanbesteden bij gemeenten’. Deze sessie, verzorgd door Abe Goldman, zelfstandig trainer maar ook verbonden aan NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop- en supply-management, ging op een zeer aansprekende wijze langs de do’s en don’ts bij een aanbesteding van de gemeente. “Het klopt dat de Aanbestedingswet heel veel regels kent en beperkingen oplegt – vaak ook terecht – maar daar moet je niet van uitgaan. Een aanbestedende dienst zou in de eerste plaats moeten uitgaan van het resultaat. Wat wil je idealiter bereiken? Vanuit dat vertrekpunt moet je kijken of je daarmee in conflict komt met de regels.” Goldman vindt dan ook dat aanbestedende diensten wat creatief met de regels moeten omgaan. Niet over de rand gaan, want dat zit je zo bij de rechter, zo kon hij uit ervaring vertellen. Als inkoper bij Defensie heeft hij daar mee te maken gehad. Maar je moet wel altijd langs de randen opereren, zodat je het beste resultaat krijgt. Als ondernemer mag je best heel kritisch kijken naar de eisen die een aanbestedende dienst stelt, zegt Goldman. Vaak genoeg zijn eisen ondoordacht en nergens voor nodig. “Bel dan de desbetreffende ambtenaar op en vraag hem of haar om eens uit te leggen waarom die eis of eisen noodzakelijk zijn. Als je het formeel wilt doen, stuur dan een Verzoek tot Stellingname. Naar mijn ervaring wordt dit bijna nooit als lastig of vervelend ervaren. Eerder zullen ambtenaren of aanbesteders bij een publieke organisatie nog eens op een realistische wijze nadenken of die eisen echt nodig zijn. Zij hebben namelijk ook baat bij een kwalitatief en zo groot mogelijke vijver waarin ze kunnen vissen.”

Duurzaamheid als investering
De derde workshop had als titel: ‘Duurzaamheid, laten we aan de gang gaan!’. Ralph Rheiter, van het gespecialiseerde adviesbureau Akwisto, ging met de ondernemers op zoek naar wat je kunt doen om te verduurzamen. “Veel voor de hand liggende zaken, zoals het installeren van led-verlichting en pv-panelen, zijn investeringen die snel terug te verdienen zijn. Ook elektrisch rijden kan een prima uithangbord zijn voor je bedrijf. Belangrijkste is dat je oprecht bent in je bedoelingen en investeringen. Als je het uit een overtuiging doet, draag het dan ook uit. Dat levert een bijdrage aan het imago van je bedrijf en zal je helpen bij het zaken doen”, aldus Rheiter. “Maar ook minder voor de hand liggende acties, zoals werkplekken bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of ruimte geven aan stagiairs en afstudeerders, is een vorm van duurzaam ondernemen. Elke duurzame investering kost, zeker op de korte termijn, de ondernemer tijd en geld, maar op de lange termijn levert het geld op. En als jij het niet doet, en je concurrent wel, dan zal je het uiteindelijk tegen diegene afleggen”, is de overtuiging van Rheiter.


Wilt u de handouts van de presentatie van TheMindOffice ontvangen, stuur dan een mail aan: michel@themindoffice.nl

Wilt u de handouts van de presentatie van Abe Goldman ontvangen, stuur den een mail naar communicatie@ikv.nu
Wilt u de handouts van de presentatie van Ralph Rheiter van Akwisto ontvangen, stuur den een mail naar info@akwisto.nl

Volg IKV op Social Media