Nieuws

Tijdelijke oplossing koopzondagen

Persbericht 14 mei 2014. Tijdelijke oplossing koopzondagen tot vaststelling nieuwe Winkeltijdenverordening. Deze tijdelijke oplossing geldt totdat de gemeenteraad de nieuwe winkeltijdenverordening voor 2014 heeft vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende zondagen binnen de bestaande winkeltijdenverordening aan te wijzen als koopzondagen voor alle winkelgebieden en bedrijventerreinen. 

In de nieuwe winkeltijdenverordening voor 2014 stelt de gemeenteraad ieder jaar per winkelgebied en bedrijventerrein de koopzondagen vast op basis van de adviezen van het Detailhandelsplatform (DPV) en de Industriële Kring Vlaardingen (IKV). De adviezen van DPV en IKV zijn gebaseerd op overleg en draagvlak binnen de winkelgebieden.

De nieuwe Winkeltijdenverordening voor 2014 is in voorbereiding. Naar verwachting kan de gemeenteraad begin juni een besluit nemen over de nieuwe verordening Winkeltijden.

Het college wil tijdens de nieuwe collegeperiode de zondagsopenstelling verruimen. Vlaardingen heeft namelijk baat bij een sterk midden- en kleinbedrijf en een bloeiende detailhandel en horeca. Zoals het college meer ruimte wil bieden voor bewonersinitiatieven vanuit de wijken, wil het college ook meer initiatieven en bevoegdheden bij de ondernemers en ondernemers-verenigingen laten, uiteraard wel op basis van voldoende draagvlak en een transparant proces. Jaarlijks besluit de gemeenteraad over het aantal koopzondagen op basis van de adviezen van IKV Ondernemend Vlaardingen en het DetailhandelsPlatform Vlaardingen. Binnen de coalitie staat het iedere fractie vrij daarover een eigen standpunt te bepalen.

Volg IKV op Social Media