Nieuws

Twee nieuwe bestuursleden benoemd tijdens drukbezochte ALV

Tijdens de algemene ledenvergadering van IKV Ondernemend Vlaardingen op maandagavond 10 december nam de vereniging afscheid van vice-voorzitter Daco Bokx en bestuurslid Marco de Groot. Zij worden opgevolgd door respectievelijk Casper van Leeuwen en Kees Borsboom. Tevens liet het bestuur zien dat het aantal leden in het afgelopen jaar iets is afgenomen, maar dat de laatste maanden weer een stijging van het aantal leden te zien is.

Voordat de voorzitter toekwam aan de personele wisselingen in het bestuur, nam Hewi Hoogendijk kort maar krachtig de speerpunten door van het bestuur. Een belangrijk aandachtspunt is de belofte van de gemeente Vlaardingen om meer lokaal aan te besteden. Het blijkt dat het percentage lokale aanbesteding in Vlaardingen is gedaald, en dat baart het bestuur zorgen. Het bestuur gaat daarover deze maand nog in gesprek met het gemeentebestuur.

Toename van nieuwe leden
Kees van Houwelingen ging in zijn rol als verantwoordelijke voor de communicatie in op de wijze waarop de vereniging contact houdt met de bestaande leden, maar ook hoe zij zich inzet voor ledenwerving. Nadat begin dit jaar het ledenbestand flink is opgeschoond zijn er in 2018 21 nieuwe leden bijgekomen. Dit is een positieve tendens die het bestuur het komend jaar wil voortzetten. Holger van der Heul presenteerde vervolgens een gevarieerd aanbod van activiteiten en events die voor het komende half jaar op de kalender staan. Zo zullen we onder meer in februari en april een iCafé organiseren bij respectievelijke BMW-dealer Kalfsbeek en in zwembad De Kulk. Op 12 januari zijn alle leden welkom op de IKV Nieuwjaarsreceptie, die van 18.00 tot 22.00 uur in het Delta Hotel wordt gehouden.

Inzetten op verduurzaming
Bestuurslid Jan-Willem Vogels riep de leden op om het komend jaar zich nog steviger in te zetten voor de verduurzaming. Het recent georganiseerde congres Roadmap New Economy liet zien hoe belangrijk dit onderwerp is, en volgens Vogels wil IKV haar leden helpen om op dit gebied stappen te zetten. Daco Bokx behandelde in zijn laatste bestuursvergadering de meest belangrijke mobiliteitsvraagstukken die in en om Vlaardingen spelen. Er zijn diverse aandachtspunten, zoals de Marathonweg maar ook de Hoekse lijn. Volgens hem is het echt van belang dat ondernemers blijven meesturen in ruimtelijke en mobiliteitsdossiers. Ook moeten we met z’n allen op zoek naar slimme mobiliteit, bijvoorbeeld om de zogeheten ‘last mile’ – de afstand van openbaar vervoer-knooppunten tot de bedrijven – goed in te vullen.

Wisseling van de wacht
De ALV werd afgesloten met een wisseling van de wacht in het bestuur. Daco Bokx, bestuurslid sinds 2013, neemt eind dit jaar afscheid en wordt opgevolgd door Casper van Leeuwen van het bedrijf Center For Testmaterials BV. Hij neemt in het bestuur de portefeuille Mobiliteit van Daco over. Ook Marco de Groot, die nog wat korter lid was, neemt eveneens afscheid en wordt opgevolgd door registeraccountant Kees Borsboom. Gezien de beroepsmatige achtergrond van Borsboom, neemt hij in het bestuur de rol van penningmeester op zich. De huidige penningmeester, Jan-Willem Vogels, zal zich binnen het bestuur onder meer met de portefeuille Duurzaamheid bezighouden.

Volg IKV op Social Media