Nieuws

Twee nieuwe bestuursleden voor IKV Ondernemend Vlaardingen

Op 14 december hield de IKV Ondernemend Vlaardingen haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) met aansluitend een soos in het Delta Hotel. Voorzitter van het IKV bestuur Chris Oerlemans introduceerde daarbij twee nieuwe potentiële bestuursleden: Rabobank rayonmanager Jan-Willem Vogels en directeur van Rook Hewi Hoogendijk. Beiden werden tijdens de ALV met algemene instemming van de leden gekozen. Aftredend bestuurslid Dave de Held kon helaas niet aanwezig zijn maar aan hem werd ‘decharge’ verleend met dank aan zijn inzet voor de vereniging.

In zijn verslag aan de leden lichtte Oerlemans de wat stroeve verhouding met de gemeente Vlaardingen van de laatste maanden toe. In de communicatie naar de ondernemersvereniging waren, onder meer bij de aanbesteding van werkzaamheden aan het oude stadhuis, een aantal zaken misgegaan die de verhoudingen geen goed hadden gedaan. Inmiddels zijn de inspanningen voor verbetering van de samenwerking en communicatie weer op een niveau waarbij hard gewerkt wordt om het vertrouwen van de IKV Ondernemend Vlaardingen te herwinnen en te vergroten. Een positief element daarbij is het inmiddels genomen raadsbesluit dat het percentage lokale aanbestedingen vanaf 2016 zal groeien van 25 naar 30 procent.

Oerlemans en medebestuurslid Daco Bokx lichtten verder nog een aantal zaken toe, waaronder de verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad. Hieronder inbegrepen zijn de aanpassingen die gedaan zullen worden aan de verkeerssituatie bij Vijfsluizen. De reconstructie ervan zal eind 2016 beginnen en het jaar erop ‘af’ zijn.

Na de soepel verlopen vergadering namen de leden deel aan de aansluitende informele soos waar in een ontspannen sfeer uitgebreid met elkaar van gedachten werd gewisseld. Aansluitend werd een stamppottenbuffet geserveerd door de medewerkers van het Delta Hotel.

Volg IKV op Social Media