Nieuws

Uitnodiging ALV IKV Ondernemend Vlaardingen

Wanneer: maandag 8 december 2014, Inloop vanaf 17.30 uur

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op maandag 8 december 2014 om 18.00 uur in het Delta Hotel (inloop vanaf 17.30 uur). Tijdens deze ledenvergadering leggen wij de begroting voor 2015 aan u voor.

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen ALV d.d. 12 mei 2014
  (zie "login leden" op IKV-website)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Ter discussie: Mogen de leden de ledenlijst
  gebruiken voor commerciële en informatieve
  doeleinden? (zie "login leden" op IKV-website)
 6. Activiteitenagenda
 7. Begroting 2015 (zie "login leden" op de IKV-website)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Na de vergadering is er een korte presentatie van de Kamer van Koophandel. Aansluitend vindt de Soos plaats met buffet, waarop er natuurlijk voldoende tijd is om met elkaar in gesprek te gaan.

Wij zien u graag op maandag 8 december in het Delta Hotel!

Volg IKV op Social Media