Nieuws

Verbeterslag bedrijventerrein Vergulde Hand

Op bedrijventerrein De Vergulde Hand wordt dit jaar gewerkt aan het herinrichten van een deel van de openbare ruimte in opdracht van Stedin, Evides, Prorail en de gemeente Vlaardingen. Het project bestaat uit de herinrichting van de George Stephensonweg (hoofdweg) en het aanpakken van het achterste (slechtste) deel van het terrein. De aannemer is afgelopen november van start gegaan en verwacht het derde kwartaal van 2016 klaar te zijn.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn verschillende bomen gekapt. Na aanleg van de spoorverbreding (in 2017) worden nieuwe bomen aangeplant. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel van het project ombouw Hoekse Lijn.

Door de aanleg van een tweede ontsluitingsweg ter hoogte van de George Stephensonweg 43 richting de nog aan te leggen rotonde op de Maassluisedijk en de aanleg van parkeerplaatsen moeten ook hier de bomen gekapt worden. Deze bomen kunnen niet behouden worden omdat de ondergrondse groeiplaats ingrijpend verandert. In het ontwerp is rekening gehouden met de aanplant van nieuwe bomen.

Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/projecten.

Volg IKV op Social Media