Nieuws

Verslag ledenvergadering Het Scheur en Koggehaven van 24-05-2016

Op dinsdag 24 mei 2016 is de ledenvergadering van de dochtervereniging het Scheur en Koggehaven gehouden in restaurant Smakelijk aan de Markt in Vlaardingen. Aangezien de vereniging tevens optreedt als Gebied Gebonden Organisatie voor het Ondernemersfonds stonden er op de agenda o.a. voorstellen voor bestedingsdoelen van de trekkingsrechten.

Het eerste deel van de vergadering werd gebruikt om de leden uitgebreid te informeren over het project Spoorkruising Marathonweg. Hiervoor was de heer Paul Joormann uitgenodigd. Hij is namens de Gemeente Vlaardingen projectleider en contactpersoon voor de ondernemers.
Na de presentatie ontstond een levendige discussie over vragen en zorgen die leven bij de ondernemers van de bedrijventerreinen. Een daarvan is de bereikbaarheid van de bedrijven voor leveranciers, klanten en personeelsleden tijdens de werkzaamheden. Ook het feit dat in Vlaardingen gelijktijdig gewerkt wordt aan de ontsluitingswegen bij Vijfsluizen. Ook in de regio zijn grote projecten gaande zoals de afsluiting van de Maastunnel. Dit alles zal tot zware verkeersdruk leiden.
De vraag naar alternatieve vervoersdiensten, zoals over het water, is nog niet duidelijk beantwoord.

Volgend punt op de agenda was informatie en toelichting aan de leden over Zonnepanelen. Een prijsindicatie per paneel, de subsidiemogelijkheden enz. worden toegelicht. Door het bundelen van aanvragen voor levering en plaatsing kan dit heel interessant zijn. Het bestuur heeft contact met een bedrijf dat tegen goede voorwaarden hierin een rol kan vervullen. Ook stimuleert dit onze inzet voor een beter milieu en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Als bestedingsdoel voor trekkingsrechten uit het Ondernemersfonds is gekozen voor camerabeveiliging op het bedrijfsterrein. Het bestuur geeft een update over de vorderingen voor aanbesteding, plaatsing en in gebruik name. Overige bestedingsvoorstellen worden geagendeerd voor verder onderzoek en uitwerking.

Na nog een discussie over specifieke aangelegenheden op het bedrijfsterrein wordt de vergadering afgesloten met een gezamenlijk en “Smakelijk” diner in het restaurant.

De volgende vergadering staat gepland voor 22 november 2016.

Volg IKV op Social Media