Nieuws

Vlaardingse Cultuur Stichting zoekt bestuursleden

De Vlaardingse Cultuur Stichting (VCS) ontwikkelt zich tot dé koepelorganisatie van cultureel Vlaardingen. De stichting bepaalt in overleg met de gemeente culturele beleidsuitgangspunten, onderhoudt de contacten met spelers in het veld van Vlaardingen als Creatieve Stad en werft derdengelden.

De VCS werkt aan meer samenwerking, meer samenhang, meer cultureel ondernemerschap, meer verbindingen met andere sectoren waaronder het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en een groter publieksbereik in het culturele veld. Zodat Vlaardingen een complete stad is waar door samenwerking en krachtenbundeling een sterke, vernieuwende, toonaangevende, trendgevoelige en inspirerende creatieve sector bloeit.

In 2016 beheert de VCS de gemeentelijke budgetten van op het gebied van erfgoed (Museum Vlaardingen), cultuureducatie (KADE40), jongerencultuur (De Kroepoekfabriek) en culturele evenementen (diverse stichtingen).

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen, het bestuur wordt dit jaar uitgebreid naar vijf personen.
De penningmeester zal het bestuur eind 2015 verlaten.

Daarom zoeken we twee bestuursleden.

We zoeken:
Bestuursleden die van aanpakken weten en ervaring hebben met opstartende organisaties. Affiniteit met de cultuursector is een must, maar professionele deskundigheid op dit gebied hoeft niet perse (daarin voorziet het huidige bestuur).

Bestuurslid met bestuurlijke ervaring
Van het bestuurslid met het bestuurlijke ervaring verwachten we dat deze de stichting kan helpen bij een scherpe profilering richting gemeentelijke overheid. Het bestuurslid is op de hoogte van bestuurlijke processen en kan de VCS agenderen daar waar kansen liggen voor de doorontwikkeling van VCS.

Penningmeester
Van de penningmeester verwachten we dat deze ervaren is met bedrijfsvoering, financieel beheer, rapportage en risicobeheer. Een boekhoudkundige achtergrond is een pré.

(Bij de benoeming zal, waar mogelijk, rekening gehouden worden met de verdeling man/vrouw, de verschillende leeftijden en culturele achtergronden.)

Voorwaarde voor beide bestuursfuncties is de onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaardingse cultuurspelers.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd vrijwilligerswerk. Onkosten worden vergoed. Het bestuur vergadert maandelijks. Deze frequentie neemt in de toekomst af als de organisatie meer vorm krijgt, en het bestuur een meer toezichthoudende functie krijgt.

De werving gebeurt zowel via netwerken als openbaar.

Geïnteresseerden kunnen zich op eigen wijze voor 15 oktober 2015 melden bij Mandy Kreber, mandykreber@vlaardingsecultuurstichting.nl

Volg IKV op Social Media