Nieuws

Vlaardingse onderwijsvisie gepresenteerd

“Alle kinderen zijn kansrijke kinderen,” is de titel van de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie van het college van B & W. Deze visie is voor ruim 17.000 Vlaardingse jongeren van 0 tot 23 jaar. Het accent ligt op talentontwikkeling.

De visie kent drie hoofdlijnen: de doorgaande leerlijn (goede aansluiting op elkaar volgend onderwijs), de doorgaande zorglijn (goede overdracht persoonlijke informatie) en de doorgaande werklijn (goede aansluiting op de lokale arbeidsmarkt). Verder is ouderparticipatie een belangrijk onderwerp.

De link met het bedrijfsleven wordt vooral gelegd via het Actieplan Wonen, waarvoor de werkgroep Kennis en innovatie is ingericht. De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de visie.

Volg IKV op Social Media