Nieuws

Zoek verdergaande samenwerking met Waterweggemeenten

Om maximaal te kunnen profiteren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag moet Vlaardingen zich met Schiedam en Maassluis steviger profileren. Samen met de Waterweggemeenten is het mogelijk het rivierfront te herontwikkelen voor economische versterking van de regio. Dit adviseert de Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV) aan het college van B&W Vlaardingen. Vandaaag is het advies ‘Van profileren naar profiteren’ door een delegatie van de Adviesraad overhandigd aan burgemeester Bert Blase.

,,Met dit advies stellen we het college voor om slim, snel en strategisch te opereren. De unieke ligging van de drie Waterweg-gemeenten aan het water, en aan het groen van Midden-Delfland kan beter benut worden. Samen kunnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam veel meer economische en maatschappelijke voordelen behalen dan ieder afzonderlijk’’, zegt Agnes van Ardenne, voorzitter van de Adviesraad. Zij overhandigde het advies, samen met Leo Roobol en Henk de Bruijn, aan burgemeester Bert Blase. ,,Het college heeft de Economische Adviesraad gevraagd om over dit onderwerp te adviseren. We zijn heel blij om daar nu de resultaten van te krijgen. We gaan het advies serieus bestuderen en willen ook met onze buurgemeenten en maatschappelijke partners hierover spreken. We willen nog voor de zomer onze inhoudelijke reactie op het advies geven’’, aldus Blase.


Krachten bundelen in een RiverBoard

Voor de uitwerking van de herontwikkeling van het rivierfront adviseert de Adviesraad om met de drie Waterweg-gemeenten een gezamenlijke Programmaraad, een zogenoemde RiverBoard, in te stellen. Met daarin vertegenwoordigers van bedrijven, burgers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
Van Ardenne: ,,De RiverBoard moet samenwerken om de ruimtelijke en economische potenties langs en op het water bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd kan het rivierfront beter bereikbaar worden gemaakt en verbonden worden met het achterland. Dat is goed voor de recreatie, de economie en de groene leefomgeving, zoals Midden-Delfland. Daar profiteert de hele regio, en daarmee dus ook Vlaardingen van.’’


Binnensteden attractief maken

De Economische Adviesraad Vlaardingen stelt ook voor om samen met Schiedam en Maassluis meerdere urgente kwesties op te pakken, zoals het attractief maken van de drie binnensteden, acquisitie van bedrijven en talenten en een gezamenlijk aanbestedingsbeleid om de regionale economie te bevorderen.

Volg IKV op Social Media