Nieuws

Meesturen in de regio

‘Eén van de belangrijkste ambities van de IKV is nog altijd om zo veel mogelijk actief mee te sturen in de regio. Daarvoor schuiven we als bestuur bij veel overleggen aan tafel. Het feit dat de IKV op die manier input geeft aan het sociaal en economisch klimaat in de regio, is een sterk punt van IKV, en daar ben ik trots op’, zegt Hewi Hoogendijk, voorzitter IKV.

‘Zo voeren we regelmatig overleg met de gemeente. Onder andere met Aziz Lamrani, Programmamanager Binnenstad van gemeente Vlaardingen, spreken we over bijvoorbeeld het parkeerbeleid, ideeën voor de binnenstad en het versterken van bedrijfsterreinen. Daarnaast hebben we goed contact met de Economische Adviesraad Vlaardingen, bijvoorbeeld over de toekomst van het Unileverterrein. Ook hebben we regelmatig overleg met de ondernemersverenigingen van Schiedam en Maassluis.’

Samenwerkingen stimuleren
‘Verder zijn we veelvuldig in gesprek met het Ondernemersfonds Vlaardingen, waarmee we proberen ondernemers onderling te laten samenwerken. Als bestuur praten we daarnaast mee over de aanleg van de Blankenburgtunnel, en we geven actief input aan de Riverboard. Als u de Riverboard nog niet kent: het platform is een initiatief van de IKV en de ondernemersverenigingen van Schiedam en Maassluis. De Riverboard is anderhalf jaar geleden opgericht om in de hele regio samenwerkingen tussen organisaties te stimuleren. Ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties komen in de Riverboard bijeen, op dit moment zijn dat gemeente Vlaardingen, gemeente Schiedam en Hogeschool Rotterdam. Meld u ook aan als u wilt meewerken aan een sterkere regio!’ https://deriverboard.nl 

Vertrouwde vereniging, ook voor jongere ondernemers
‘Natuurlijk houden we ons ook continu bezig met events en het creëren van netwerkgelegenheden. Op dat vlak zijn we de identiteit van de IKV nu weer goed aan het uitzoeken. We willen namelijk dat de IKV een vertrouwde vereniging blijft. Ook zullen we nog meer inzetten op events die jongere ondernemers aanspreken. We zien namelijk dat ook jongeren behoefte hebben aan een traditionele netwerkclub, een plek waar ondernemers fysiek bij elkaar komen. Die plek willen wij hen graag bieden! En omdat jongere ondernemers misschien iets andere interesses hebben qua events, kijken we daar nog kritischer naar. Zo willen we vaker binnenkijken bij bedrijven. Op 20 april doen we dat bij Van Kortenhof Fietsen in Maassluis. Nicole en Miranda van Kortenhof informeren u die avond over de fiets-van-de-zaak en de mogelijkheden van fietslease. Aanmelden voor het bedrijfsbezoek aan Van Kortenhof kan hier.’  

Oprichting IKV-dochters
‘Belangenbehartiging is het derde speerpunt van de IKV. Met name bestuurslid Abry Dijkshoorn zet zich daar heel actief voor in. Zo spant hij zich al ruim twaalf jaar in voor de 7 dochters van de IKV.
Abry Dijkshoorn: ‘In 2007 vroeg het toenmalige bestuur van de IKV mij om de dochters op te richten. Dat wilde ik graag doen, maar ik onderschatte hoeveel werk het was. De eerste jaren ben ik intensief betrokken gebleven, zo was ik bij elke vergadering. Nu draait het goed; we voeren eens per kwartaal overleg met de besturen van alle dochters. Er is veel onderlinge sociale controle. Zo heeft Groot Vettenoord een eigen app waarin de ondernemers contact houden. De oprichting van de dochters was ook de basis van Ondernemersfonds Vlaardingen. Want om daarvoor subsidie te krijgen, moesten we de Vlaardingse ondernemers organiseren en gebieden in Vlaardingen in kaart brengen. En dat is precies wat we deden voor het oprichten van de dochters.’

Hewi Hoogendijk: ‘We zien u heel graag bij de aankomende events, zoals aanstaande maandag 9 maart bij de iCafé en Brandstage in het Delta Hotel. Natuurlijk zorgen we voor een drankje en een hapje. Heel leuk als u ook komt! Aanmelden kan via deze link.’  

IKV stuurt haar leden ongeveer elk kwartaal IKV Kwartaal Update, waarin voorzitter Hewi Hoogendijk vertelt waarmee het bestuur bezig is. Leg uw vragen of suggesties voor het bestuur voor via communicatie@ikv.nu.

Volg IKV op Social Media