Riverboard versterkt met partners de werkgelegenheid in de regio

Op dinsdag 15 juni is een aanvraag voor 200.000 euro ingediend bij de provincie Zuid-Holland om twee regionale initiatieven verder te helpen. Het gaat om initiatieven op het gebied van de mechatroncis/maakindustrie en de food sector. Deze ‘MKB-deal’ versterkt de samenwerking in de regio én het ondernemersklimaat voor het midden-en kleinbedrijf in de Waterwegregio.

Het initiatief en de aanvraag zijn opgezet door de Riverboard, in samenwerking met een aantal partners onder wie IKV Ondernemend Vlaardingen. Door vele betrokkenen, met name ook ambtenaren en gemeente, is erg hard gewerkt om dit op tijd klaar te krijgen. De vier ondernemersverenigingen - Maassluise Ondernemers Verenigd, IKV Ondernemend Vlaardingen, Ondernemersvereniging ’s-Gravenlandsepolder en SchiedamHavens -, vormen de spil van de MKB-deal. 

Urgentie is hoog
Binnen het verband van de Riverboard werken alle deelnemende partijen aan een economisch en maatschappelijk sterke Waterwegregio. Samen willen bedrijven talenten vinden en kunnen groeien. Werken aan een regio waarin geen talent onbenut blijft en waarin iedereen meedoet, is het motto. En de urgentie is hoog want in deze regio zijn bijvoorbeeld veel werkzoekenden, een laagopgeleide beroepsbevolking en een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze problemen kunnen partijen alleen samen en in regionaal verband oplossen. Vandaar dat er in Riverboard-verband wordt samengewerkt in de Kopgroep van de Tafel LLO onder regie van oud-minister Agnes van Ardenne.

MKB-deal met twee pijlers
Het initiatief van de Mechatronica- en Maakindustrie richt zich op het aantrekken, opleiden, duurzaam binden en verbinden van vaardige vakmensen. De initiatiefnemers - Provincie Zuid-Holland, de gemeente Schiedam en ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder - werken hiervoor samen in het samenwerkingsverband Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS).

Werken aan Foodsector
Het initiatief van de Foodsector richt zich op de Innovatieagenda Food, Health & Technology als onderdeel van de bestaande Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. Daarin werken twintig bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samen. Het bevat onder meer de verkenning voor een Future Food Fieldlab waarin de huidige FIA-bedrijven en andere bedrijven uit de sector met inzet van studenten (MBO, HBO en WO) kunnen experimenteren met nieuwe technologieën (zoals circulair werken en energietransitie). Samen willen zij oplossingen vinden die toepasbaar zijn in hun eigen bedrijf en daar kunnen worden opgeschaald.

Wil jij niet aan de kant blijven staan? Meld je dan bij de Tafel leven Lang Ontwikkelen: https://www.deriverboard.nl/aanmelden

 

Dit nieuwsbericht delen:

Wellicht ook interessant

Maak kennis met het IKV bestuur

Lees meer