Nieuws

ALV en asperges; de ideale combinatie voor een iCafé op 14 mei

Op maandag 14 mei aanstaande zijn alle IKV-leden welkom op de Algemene Ledenvergadering in het Delta Hotel. Het bestuur zal vanaf 17.30 uur verslag doen van haar activiteiten in 2017 en ook de plannen en het programma voor 2018 uit de doeken doen. In aansluiting op de ALV is er natuurlijk een iCafé, waar leden met elkaar kunnen netwerken, en genieten van een buffet met heerlijke asperges.

In 2017 zijn er bestuurlijk heel wat zaken veranderd. Er kwamen nieuwe bestuursleden, de voorzittershamer kwam in handen van Hewi Hoogendijk, en de gesprekken met de gemeente kwamen in rustiger vaarwater. Er werd en wordt op zeer constructieve wijze samengewerkt. De verwachting is dat de IKV deze samenwerking ook met een nieuw college, dat straks zal aantreden, zal kunnen voortzetten.

Actuele zaken toelichten
Het bestuur van de IKV zal op de ALV op maandag 14 mei het een en ander vertellen over de contacten met de gemeente, maar ook met andere stakeholders. Vanzelfsprekend zullen de bestuurders ook verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en zal de penningmeester het financiële beleid toelichten en de begroting voor 2018 voorleggen. Vervolgens zullen de verschillende portefeuillehouders heel kort de actuele zaken op hun terrein presenteren.

Maak kennis met Your Navigator
Na een korte maar krachtige vergadering nodigen we alle leden uit voor onze iCafé. Onder het genot van een borrel zal Kees Kuijlman in een korte presentatie Your Navigator bij de ondernemers introduceren. Your Navigator is een online platform waar ondernemers met een ondernemersvraag zich kunnen aanmelden om vervolgens hulp te vinden bij een mentor-ondernemer. Wanneer er een match is ontmoeten de ondernemers elkaar en helpt de mentor de ondernemer gedurende een half jaar op de manier die het beste voor beide ondernemers past. De gemeente Vlaardingen heeft samen met de IKV een overeenkomst met Your Navigator gesloten. Kees Kuijlman zoekt ondernemers binnen het IKV die mentor willen worden. Natuurlijk kan hij ook ondernemers helpen die een mentor zoeken. (www.yournavigator.nl)

iCafe met ‘Asperges á la Flamandes’
Naast de presentatie van Your Navigator en natuurlijk gezellig bijpraten met bestaande leden en kennismaken met nieuwe leden, hoort daar natuurlijk ook een hapje en een drankje bij. Het Delta Hotel verzorgt op deze avond een buffet met ‘Asperges á la Flamandes’. Kom dus allen; ontvangst is vanaf 17.00 uur. Aanvang van de ALV is om 17.30 uur.

Ga naar MijnIKV op de IKV-site waar u de agenda van de ALV en de notulen van de vorige vergadering kunt lezen (en als u toch bent ingelogd, update dan meteen even uw bedrijfsprofiel op de IKV-website!).

Volg IKV op Social Media